16.03.2017

16.03.2017 - 16.04.2017

Prezydent Lublina uhonorował Tomasza Pietrasiewicza i Teatr NN Medalami 700-lecia

    

 

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk podczas obchodów 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie odbywających się w dniu 16 marca 2017 roku przyznał Medale 700-lecia Tomaszowi Pietrasiewiczowi i Ośrodkowi „Brama Grodzka - Teatr NN”.

 

Z rąk prezydenta oba medale odebrał dyrektor Ośrodka, Tomasz Pietrasiewicz. Uroczystość odbyła się podczas otwarcia instalacji „Nie/pamięć miejsca” na lubelskim Umschlagplatzu. Wcześniej prezydent Krzysztof Żuk przeszedł wraz z uczniami lubelskich szkół i mieszkańcami Lublina Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.

 

Medale zostały przyznane „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”.

 

W czasie uroczystości Medale 700-lecia otrzymali również: Roman Litman - przewodniczący Filii Lubelskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Jossi Dakar - przewodniczący Ziomkostwa Lubelskiego w Izraelu, prof. Paweł Śpiewak - dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.

 

 

Rodzaje działań: wydarzenie