25.02.2017

25.02.2017 - 27.02.2017

Prezentacja działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas "International Colloquium Polish Jewish History Reflected in Education in Poland and Israel"

W dniach 25 - 27 lutego 2017 roku w Muzeum Polin w Warszawie odbyło się "International Colloquium Polish Jewish History Reflected in Education in Poland and Israel".

 

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach związanych z edukacją historyczną w Polsce i Izraelu, ponadto zaprezentowano wystąpnienia dotyczące tematów badawczych związanych z historią Żydów Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym elementem spotkania były dyskusje dotyczące nauczania o Holocauście w Izraelu i Polsce, oraz problemy i prespektywy wymiany młodzieży z obu krajów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowska naukowego, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, pracownicy muzeów i instytucji kultury.

W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - Joanna Zętar, która wzięła udział w debacie poświęconej inicjatywom edukacyjnym.

 

 

Rodzaje działań: konferencja naukowa
Programy: "Brama Pamięci"