Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2017)

Wieczorem 16 marca (czwartek) 2017 roku od godz. 18.00 pod Bramą Grodzką odczytywaliśmy fragment listy zawierającej około 4,5 tys. nazwisk mieszkańców getta. Kulminacja wydarzenia nastąpiła o godz. 18.30, kiedy na krótki czas wygaszone zostały światła na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej.

 

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób, transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam około 28 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się   za początek akcji „Reinhardt” – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Aby upamiętnić 75. rocznicę tych wydarzeń Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN" zaprosił  młodzież szkolną wraz z nauczycielami oraz mieszkańców miasta do udziału w Misterium Światła i Ciemności, symbolicznym upamiętnieniu ofiar Zagłady.
 
Od 6 do 15 marca 2017 roku w Ośrodku odbywały się bezpłatne warsztaty edukacyjne przygotowujące młodzież do udziału w Misterium, połączone ze zwiedzaniem wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca” (1,5 godz.). Na prośbę Szkoły warsztaty odbywały się również w innych uzgodnionym z organizatorami terminach.
 
 
 
Informacje i zgłoszenia:
Bartosz Gajdzik
telefon: (81) 532 58 67

Wydarzenie było częścią obchodów 75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie.