01.08.2016

01.08.2016 - 30.11.2016

Drugie życie opowieści

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” realizuje projekt „Drugie życie opowieści” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej oraz LaCH UW dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
W ramach naszych działań wybrane zbiory Historii Mówionej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zostaną opracowane i udostępnione w formie opowieści, które łączyć będą relacje audio i wideo z zasobami bibliotecznymi. Zostaną w ten sposób stworzone cyfrowe narracje, które przekształcą formę historii mówionej i uczynią relacje przyjazne szerokiemu gronu użytkowników. Ponadto wybrane zasoby zostaną przedstawione w formie reportażu radiowego, tak, aby zilustrować możliwości wykorzystania nowych technologii w tworzeniu cyfrowych opowieści.
 
Relacje, które zostaną opracowane i udostępnione w ramach projektu „Drugie życie opowieści”, dotyczyć będą pięciu tematów związanych ze współczesną historią Polski: niezależnego ruchu wydawniczego, Lubelskiego Lipca 1980 i ruchu Solidarności, stanu wojennego wprowadzonego w 1981 roku, oraz wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1989 roku.
 
Materiały opracowane w ramach projektu „Drugie życie opowieści” zostaną udostępnione w serwisie internetowym pod adresem www.teatrnn.pl/opowiesci.
 
 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.