17.11.2016

17.11.2016 - 17.11.2016

Słowem wyrazić Myśl - Obchody Światowego Dnia Filozofii

Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie oraz Dom Słów 17 listopada organizują obchody Światowego Dnia Filozofii. Udział wezmą uczniowie szkół Padarewski.

Najważniejszym pytaniem w całej historii filozofii było pytanie „dlaczego?”: dlaczego świat istnieje? Dlaczego funkcjonuje on według tych, a nie innych praw? Dlaczego nie jest zupełnie inaczej? Dlaczego my istniejemy? Dlaczego w ogóle się nad tym zastanawiamy?... Pytania podobne do tych zadawanych przez filozofów zwykły zadawać dzieci. Niestety, czasem kolejnymi „dlaczego?” powodując zniecierpliwienie dorosłych. Zdarza się, że rozważania, domysły i teorie snute przez dzieci bywają podsumowane krótkim „nie filozofuj!”. 17 listopada ta reguła nie ma racji bytu. Zapraszamy na obchody Światowego Dnia Filozofii „Słowem wyrazić Myśl”. W trzeci czwartek listopada Dom Słów zamieni się w Krainę Twórczego Działania i Myślenia, a jego głównymi bohaterami, będą dzieci.

Proponujemy cykl działań warsztatowych i gier, podczas których należy pytać „dlaczego?” i należy filozofować, zastanawiać się, drążyć, dyskutować… Pytania filozoficzne mogą nie mieć jednoznacznych rozstrzygnięć, jedynie słusznych odpowiedzi. Działania mają na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, argumentacji, dyskusji i prezentacji własnego stanowiska. Dają szansę na poznanie nowej, nieznanej dyscypliny wiedzy, jaką jest filozofia, w dodatku bardzo demokratycznej – takiej, w której nie ma lepszych i gorszych uczniów, w której każdy może zaproponować swoje rozwiązanie i własną interpretację omawianych problemów. Pozwoli to uczestnikom warsztatów poznać nieco tajemniczą dyscyplinę, jaką jest filozofia. „Filozofować” może każdy, a dzieci – z natury otwarte, ciekawe świata, dociekliwe, cechujące się świeżością myślenia, twórczymi pomysłami – są znakomitymi filozofiami. Będzie to okazja do filozofowania, ale także do świetnej zabawy edukacyjnej. Podstawową metodą warsztatów będzie dyskusja, praca twórcza i kreatywne pisanie; będziemy pracować z tekstem (zarówno fragmentami popularnonaukowych książek filozoficznych dla dzieci, jak i klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz filozoficznymi komiksami). W ten sposób będziemy starali się słowem wyrazić myśl. Realizacja tego działania na terenie Domu Słów nie jest bez powodu. W doskonały sposób wpisuje się w ideę miejsca, w którym słowo organizuje porządek myślenia o świecie, używając przy tym mechanizmów kultury i filozofii.

1. Warsztaty Manifesty Mądrej Głowy
W oparciu o techniki kreatywnego pisania zaprosimy dzieci do stworzenia własnych haseł, będących Manifestami pokazującymi ich myślenie i obserwacje na temat świata. Wymyślone hasła zostaną następnie za pomocą warsztatu projektowania graficznego przeniesione na papier i zawieszone w przestrzeni publicznej miasta, tak, aby dokonała się ekspozycja i możliwość konfrontacji społecznej. Dzięki temu dzieci świadomie dokonają formułowania tzw. złotych myśli, następnie wykonają je w procesie twórczym i poddadzą ocenie i krytyce społeczności Lublina oraz zostaną zaprezentowane na terenie szkoły.

2. Warsztaty "Filozoficzne bajanie"
Warsztaty budowania narracji opartych o filozoficzne opowiastki. Warsztaty mają pokazać dzieciom narzędzia tworzenia historii, opowiadania ich oraz wyciągania z nich tzw. morałów. Morały zostaną przez dzieci zapisane na tabliczkach i wywieszone na terenie szkoły.

3. Gra „ W Krainie Słów”
Uczestnicy obchodów Światowego Dnia Filozofii zostaną zaproszenie do wyjątkowej Krainy, gdzie w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach, czekać na nich będą zadania-wyzwania filozoficzne. Trzeba będzie wykazać się zręcznością nie tylko manualną, a przede wszystkim biegłością w myśleniu. Każda z drużyn ma szansę na laur zwycięzcy, gwarantuje go zdobycie największej liczby Myśliopunktów.

Działaniepatronuje UNESCO.

Organizacja:
mgr Joanna Jawiczuk - SP Paderewski

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

Słowem wyrazić myśl – Dzień Filozofii
http://paderewski.lublin.pl/szkola-podstawowa/slowem-wyrazic-mysl-dzien-filozofii/

 

Paderewski filozofuje
http://www.nowytydzien.pl/paderewski-filozofuje/

 

Słowem wyrazić Myśl
https://www.eventz.today/eventDetails/58258a14e6fc552e2ac723d2/S%C5%82owem%20wyrazi%C4%87%20My%C5%9Bl

Rodzaje działań: wydarzenie
Programy: Dom Słów