01.10.2016

01.10.2016 - 20.11.2016

Odbiór Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego – badanie ankietowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu pozyskanie informacji na temat doświadczeń związanych z oglądaniem i wykorzystywaniem zasobów dostępnych w internecie (zdjęć, książek, zabytków).

Ankieta znajduje się pod adresem: 
 
 
Badanie stanowi element szerszego projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zatytułowanego Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004–2014 (http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/). Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
 
Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za poświęcony czas. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut.
 
 
Rodzaje działań: działanie internetowe