28.10.2016

28.10.2016 - 06.11.2016

Publikacja wydana przez Ośrodek nagrodzona podczas 20. Targów Książki w Krakowie

 
Podczas 20. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie ogłoszono wyniki „Edycji – Konkursu na książkę edytorsko doskonałą”. Publikacja „Teatr w budowie. Dziennik podróży” Bolesława Stelmacha wydana przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” została nagrodzona w kategorii „Dokument”. W uzasadnieniu wyboru możemy przeczytać: „za umiejętne dopasowanie charakteru publikacji (koncepcja graficzna i oprawa) do jej tematu - budowy gmachu”.
Ze wstępu do „Teatru w budowie”:
Książka ta jest zapisem procesu powstawania Teatru w Budowie – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zwycięstwo w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2009 roku zapoczątkowało trwającą siedem lat wyprawę przez czas opracowywania nowej koncepcji i przebudowy „współczesnych ruin” – teatru operowego, którego projektowanie i budowa rozpoczęły się w 1972 roku, a zakończą w roku 2016.
 
To obraz owego, obejmującego ponad czterdzieści cztery lata (półtora pokolenia), okresu widzianego z perspektywy siedmiu lat, podczas których autor zajmował się tym skrawkiem przestrzeni, a więc obraz subiektywny, na wskroś intymny. 
 
Edycja – Konkurs na książkę edytorsko doskonałą przeprowadzany jest od 1999 roku, przy czym dwa pierwsze rozstrzygnięcia miały miejsce w tym właśnie roku. Obecnie cykl jest roczny. Celem konkursu jest wyróżnianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim, popularyzacja sztuki wydawniczej, rozumianej jako doskonałe rzemiosło oparte na  wielowiekowych tradycjach typograficznych, drukarskich, introligatorskich, oraz promowanie oficyn szczególnie dbających o jakość swej produkcji wydawniczej. W ramach konkursu głównego, mogą być organizowane konkursy dotyczące konkretnego tematu, np. wybór najpiękniejszej pozycji drukowanej z zastosowaniem określonego materiału.
 
W konkursie biorą udział książki nadsyłane przez wydawców, publikacje, które ich zdaniem, zasługują na wyróżnienie wśród tysięcy innych, rok w rok ukazujących się na rynku. Szukamy rzeczy nie tyle pięknych (to rzecz niewymierna) co oryginalnych, ciekawych, edytorsko doskonałych. Nadsyłane przez wydawców książki prezentowane są sukcesywnie na łamach „Wydawcy", w autorskim dziale Andrzeja Palacza - EDYCJA. Dział ten nosi charakter szkoleniowy - autor ocenia książki pod względem typograficznym, wykonania technicznego, zastosowanych materiałów poligraficznych, szeroko rozumianego „pomysłu na książkę", wskazując zarówno plusy jak i minusy, „czepiając się" błędów i niedopatrzeń.
 
Raz do roku wybierana jest książka najpiękniejsza, zgodnie z mottem konkursu „edytorsko doskonała". Podczas Targów Książki w Krakowie jej wydawca zostaje uhonorowany cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów, a jej twórcy (typograf, studio graficzne, drukarnia itp.) dyplomami.
 
Bolesław Stelmach, Teatr w budowie. Dziennik podróży, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Lublin 2016
Opracowanie graficzne i skład: kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając, Paweł Szarzyński) 
Redaktor prowadzący: Agnieszka Wiśniewska
Druk i oprawa: Petit Lublin
Mecenas albumu: Budimex
 
 
Fotografie książki - M.Rukasz:
 

Rodzaje działań: wydawnictwo
Programy: Inne