25.02.2016

25.02.2016 - 13.03.2016

Projekt "Przestrzenie kin"

Cykl spotkań poświęconym lubelskim kinom.

„Przestrzenie kin” to projekt, który łączył ze sobą dwa elementy: architekturę oraz życie kulturalne związane z kinematografią. Przedstawiał kino jako przestrzeń, w której pokazy filmowe były najważniejsze, zaś pozostałe wydarzenia artystyczno-kulturalne stanowiły element dodatkowy.

Projekt pokazywał również, jak ewoluowała przestrzeń i architektura budynku kinowego oraz jakie zmiany zaszły w kinematografii. „Przestrzenie kin” prezentował lubelskie kina w porządku chronologicznym, zaczynając od okresu przedwojennego, a kończąc na kinach późnego modernizmu. Taki podział pokazywał w jaki sposób zmieniała się przestrzeń miasta, a wraz z nią budynki i nazwy kin.

 

 

Projekt skupiał się na dwóch kontekstach: architektonicznym oraz społecznym. Pierwszy pokazywał, kino jako samodzielną  instytucję, przystosowaną do projekcji filmów oraz funkcjonującą jako niezależny obiekt w  przestrzeni miasta. Drugi ukazywał kino jako budulec więzi społecznych oraz obrazował zmiany jakie zaszły w postrzeganiu kina.

 

Projekt "Przestrzenie kin" składał się z dwóch części. Pierwszym były spotkania, prowadzone w narracji wielowątkowej, dotyczące lubelskich kin. Każde spotkanie zostało poświęcone innej epoce, a jego struktura była dostosowana do konkretnego tematu. Spotkanie składało się z dwóch części, pierwszą był wykład połączony z prezentacją multimedialną, zaś drugą projekcja filmu. Wykład prowadzili zaproszeni prelegenci, a prezentowany film wywodził się z epoki, która była poruszana na danym spotkaniu. Uczestnicy mogli poszerzyć wiedzę historyczną z zakresu lubelskiej kinematografii oraz zdobyć kompetencje związane z orientacją w przestrzeni miejskiej Lublina.

 

Pierwsza część projektu miała charakter teoretyczny i była wprowadzeniem do następnego, o charakterze praktycznym – spaceru szlakiem lubelskich kin.

 

Pomysłodawczynią i organizatorką spotkań była Oktawia Butrym studentka Tekstów Kultury i Animacji Sieci oraz założycielka Lubelskiej Bazy Filmowej. 
 

 

 

Oktawia Butrym
(fragment opisu projektu dyplomowego "Przestzrenie kin")

 

Rodzaje działań: wydarzenie cykliczne