01.03.2016

01.03.2016 - 14.03.2016

Zbiory Bramy Grodzkiej trafiły do Europeany!

Zbiory Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” są od początku marca dostępne w Europeanie pośród ponad 49 milionów dzieł sztuki, artefaktów, książek, wideo i nagrań z całej Europy. Tym samym nasze bogate archiwum poświęcone Lublinowi i Lubelszczyźnie znalazło się w jednej bibliotece cyfrowej wraz z dziełami Karola Darwina, Izaaka Newtona czy Mona Lisą Leonarda da Vinci. 

 

>>> zbiory Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w Europeanie

 
 
Europeana to biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Została otwarta 20 listopada 2008 i jest współfinansowana przez Unię Europejską. Europeana pozwala na dostęp do zbiorów i katalogów o księgach bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie. Umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.
 
Interfejs Europeany umożliwia obecnie dostęp do kolekcji 49 884 606 dzieł sztuki, książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej pochodzących z wybranych bibliotek, archiwów, muzeów i archiwów audiowizualnych części krajów Europy. Liczba zbiorów stale rośnie.
 
Zbiory Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” składają się obecnie z ponad 74 000 pozycji. Wśród nich znajdują się wyjątkowe fotografie Lublina i Lubelszczyzny fotografów takich jak: Edward Hartwig, Jan Bułhak, Feliks Kaczanowski, Henryk Poddębski, Stefan Kiełsznia, Józef Czechowicz oraz ogromna ilość zbiorów pochodzących z kolekcji rodzinnych. Nasze archiwum zawiera także unikalną kolekcję historii mówionych. Jest to obecnie 10 945 nagrań zebranych od 2135 świadków historii. Opowiadają one o Lublinie i Lubelszczyźnie na przestrzeni całego XX wieku. Biblioteka Cyfrowa Bramy Grodzkiej dostarcza materiałów w obszarach tematycznych takich jak lubelska społeczność żydowska, przedwojenny Lublin, ale też ruchy antykomunistyczne w Lublinie i podziemne publikacje, czy lubelskie życie literackie.
 
Umieszczenie danych w Europianie zawdzięczamy pracownikom Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, którzy działali w ramach projektu LoCloud.  
LoCloud zostało stworzone przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z myślą o instytucjach kulturalnych i ich oczekiwaniach, a także możliwości rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego i przekazywania danych do Europeany.
 
 
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
20.03.2016 'Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa'
 
Mona Lisa i zdjęcia Lublina w jednej bibliotece cyfrowej
Rodzaje działań: działanie internetowe
Programy: Nowe Media