01.03.2000

01.03.2000

Działania ciągłe:

- Zebranie kolegium redakcyjnego Scriptores Scholarum /2 razy/.
- Dyżury redakcyjne Scriptores Scholarum /4 razy/.
- Warsztaty telewizyjne dla studentów dziennikarstwa UMCS, prowadzone przez Nataszę Ziółkowską - Kurczuk /4 razy/.
- Spotkania z uczniami w ramach współpracy ze szkołami /m.in. Liceum im. Staszica, Gimnazjum Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 46/ - 4 razy.
- Spotkania ze studentami w ramach zajęć fakultatywnych na Uniwersytecie /UMCS - Politologia - specjalność Samorząd i Polityka Lokalna, UMCS - Instytut Pedagogiki - Animator i Menedżer Kultury/ - 4 razy.
- Internet - budowanie stron WWW informujących o programach w Ośrodku i propozycjach imprez kulturalnych w mieście (Fraper).
- Prace nad projektem fotograficznym poświęconym Majdankowi (wspólnie z Muzeum Miejskim w Műnster).
- Prace nad Kalendarzem Ekumenicznym 2001.
- Prace przygotowawcze do "Dni Radia w Teatrze NN".
- Prace przygotowawcze do projektu artystycznego "Jedna ziemia - dwie świątynie ".
- Prace przygotowawcze do "Nocy Świętojańskiej".
- Udostępnianie wystawy /osoby indywidualne, grupy/

Data aktualizacji: 17:08 - 19.03.2010