23.03.2000

23.03.2000

Promocja numeru 23/24 kwartalnika "Scriptores Scholarum"

Kolejny zeszyt Scriptores, nawiązujący przedstawioną problematyką do przeprowadzonej w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w dniach 11-13 maja 1999 r. interdyscyplinarnej sesji popularnonaukowej dla młodzieży pod tytułem „Medium – Środowisko – Tożsamość”. Podczas konferencji zarejestrowano materiały – wykłady, referaty, dyskusje, głosy – które następnie zostały wykorzystane jako trzon tej publikacji. W zeszycie dokonano przeglądu środowisk niekonwencjonalnych „działających z serca” – począwszy od redakcji niskonakładowych a skończywszy na środowisku szkolnym i uniwersyteckim; nowoczesnych środków komunikacji międzyludzkiej. Podjęto również niezwykle ważną w dzisiejszym społeczeństwie kwestię animacji i komunikacji interpersonalnej w środowisku lokalnym, zaprezentowano środowiska społeczno – polityczne małej ojczyzny, powstałe po roku 1989.
Fotografie z promocji
autor: Marta Kubiszyn
8 fot., Archiwum Foto TNN, album nr 5

Data aktualizacji: 17:08 - 19.03.2010