25.05.2015

25.05.2015 - 26.05.2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Poezja - Kultura - Poezja. Perspektywy współczesne"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów oraz katedrakrytyki.pl organizowały nabór na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Poezja - Kultura - Poezja. Perspektywy współczesne", która odbyła się w dniach 25 - 26.05.2015 r. w ramach bloku "Poezja 2.0" Festiwalu "Miasto Poezji".

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów oraz katedrakrytyki.pl zorganizowały nabór na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Poezja - Kultura - Poezja. Perspektywy współczesne", która odbyła się w dniach 25 - 26.05.2015 r. w ramach bloku "Poezja 2.0" Festiwalu "Miasto Poezji".

 

Dzięki swej świadomości artyści z dawien dawna opanowali umiejętność uników
przed brutalnymi ciosami kolejnych nowych technik i wiedzieli, jak je odparować.
Natomiast ludzie nie umiejący uniknąć ciosu i padający jego ofiarą nie zdołali
nigdy pojąć, że artyści są im potrzebni.

                                                                                           Marshall McLuhan
 

Przy pierwszym spojrzeniu wydaje się, że dyskursy medialne (nowe i tradycyjne) oraz błyskawiczny technologiczny postęp zupełnie zmarginalizowały rolę poezji w kulturze. Również przymiotniki „audiowizualna” i „cyfrowa” wydają się wskazywać na właściwości kultury dalekie od lirycznych ideałów. Współcześnie poezja musi nieustannie odpierać sprzeczne zarzuty: jej klasyczne formy oskarżane są o anachroniczność, natomiast wszelkie eksperymenty o niezrozumiałość. Czy w kulturze przyspieszonej komunikacji i nadmiaru informacji jest więc jeszcze miejsce dla artystycznych komunikatów nastawionych na refleksję nad samą możliwością komunikacji?

Jesteśmy przekonani, że dziś szczególnie potrzebna jest redefinicja roli poezji w kulturze. Wydaje się, że wypracowane dotąd metody badań (powinowactwo sztuk, intertekstualność, badanie recepcji) stosowane są zbyt mechanicznie. Wybieramy więc perspektywy współczesne i zapraszamy do dyskusji na temat wpływu poezji na obraz współczesnej kultury i wpływu zmian dokonujących się we współczesnej kulturze na poezję.
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy literaturoznawców, historyków sztuki, medioznawców, socjologów, kulturoznawców, filozofów i zainteresowanych proponowaną przez nas tematyką przedstawicieli innych nauk.

Proponowane  zagadnienia:

  • kultura cyfrowa a poezja [transhumanizm, poezja cybernetyczna, memy, poezja w sieci, poezja a nowe media]
  • performatywność poezji [happening, performance, slam, manifest, oralność, rap]
  • polityczne zaangażowanie poezji [ekopoetyka, poezja zaangażowana, polityczność kanonu, poezja a instytucje]
  • multimedialność a poezja [poezja w sztukach wizualnych, wpływ sztuk wizualnych na poezję, wideoklipy, poezja a współczesne nurty muzyczne]
  • rynek i popkultura a poezja [dyskursy medialne, mainstream a poezja, poezja a subkultury i fandomy]

Powyższe zagadnienia mają stanowić jedynie inspirację. Zachęcamy do formułowania własnych zagadnień.

 

Komitet organizacyjny:
Ewelina Kuryłek, Grzegorz Jędrek

Kontakt:
poezjakultura@gmail.com
Zgłoszenia (temat wystąpienia wraz z abstraktem do 500 słów, afiliacja, dane kontaktowe) należy przesłać na adres poezjakultura@gmail.com do 30 kwietnia 2015 roku.

Rodzaje działań: konferencja naukowa
Programy: Dom Słów