30.12.2015

30.12.2015

Prezentacja 5. tomu serii „Teka Lubelska” oraz wykład prof. Piotra Krasnego o miejscu Lublina w sztuce staropolskiej

Termin: 30 grudnia (środa) 2015, godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21
 
Collegium Artium oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”  zapraszają na prezentację 5. tomu „Teki Lubelskiej” – serii o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz wykład prof. Piotra Krasnego (UJ) „Miejsce Lublina w sztuce staropolskiej”.
 

 

W 5. tomie „Teki Lubelskiej” m.in.:
  • Krystyna Czerni i Władysław Panas o Jerzym Nowosielskim w Lublinie
  • Nagroda Poetycka „Kamień” dla Jacka Podsiadły
 
 
Idea serii „Teka Lubelska”
Wśród wielu publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu tylko nieliczne mają charakter regionalny. Odczuwalną lukę wypełniają częściowo wydawnictwa dokumentujące działania konserwatorskie, które ograniczają się jednak do historii sztuki oraz archeologii. Niewiele pisze się natomiast o dziedzictwie niematerialnym, przejawiającym się  zarówno w literaturze, muzyce czy religii, jak i poprzez recepcję zjawisk kulturowych, prowadzącą nieraz do twórczych interakcji. Badania nad tą sferą są niezwykle trudne i nie zaowocowały dotąd na polskim gruncie znaczącym dorobkiem. Za jedno z najważniejszych zadań „Teki Lubelskiej” przyjmujemy ich inspirowanie. Zamierzamy w tym celu publikować prace analizujące kulturę Lubelszczyzny z perspektywy rożnych nauk humanistycznych. Liczymy, że nowa seria znajdzie szerokie grono czytelników dostrzegających potrzebę autentycznie interdyscyplinarnych badań. Praca nad zbiorową pamięcią wymaga nieustannego reinterpretowania historii.
 
Prof. Piotr Krasny - historyk sztuki, kierownik Zakładu Ochrony Dóbr Kultury w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Redakcyjnego „Teki Lubelskiej”. Autor wielu publikacji z zakresu historii i teorii sztuki nowożytnej, w tym m.in. „Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1594-1914” (2003) oraz „Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego” (2010) wyróżnionej lubelskim Wawrzynem Pawła Konrada.
 
 
Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje działań: promocja ksiązki
Programy: Nowe Media