15.12.2015

15.12.2015

Konferencja finałowa projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”W dniu 15 grudnia 2015 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość”. W konferencji udział wzięli naukowcy i muzealnicy z Polski i Norwegii.

 

Miejsce: „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, Lublin

Strona projektu: teatrnn.pl/drewnianyskarb/

 

 

 
O projekcie:

Lubelszczyzna posiada bogatą tradycję wykorzystania drewna w budownictwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu drewno było budulcem dominującym we wsiach, miasteczkach i na obrzeżach dużych miast. Charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego regionu były małe, wielokulturowe miasteczka. Ich drewniana zabudowa: domy, świątynie, budynki użyteczności publicznej, to jedno z najbardziej oryginalnych zjawisk w polskiej i środkowoeuropejskiej architekturze. Do dziś zachowały się ostatnie przykłady charakterystycznych zespołów małomiasteczkowej zabudowy, tzw. domy podcieniowe.
 
Norwegia szczyci się bogatą i, co istotne, niezakłóconą zniszczeniami wojennymi, tradycją budowania w drewnie. Mając na uwadze tę ciągłość i trwałość form architektonicznych, jak również wysoko rozwinięte metody ochrony, dokumentacji i promocji drewnianego dziedzictwa, oparliśmy nasz projekt na współpracy i wymianie doświadczeń, m.in. z ekspertami z Norweskiego Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Muzeum w Larviku.
 
Projekt miał na celu dokumentowanie i promocję tradycyjnej architektury drewnianej miasteczek Lubelszczyzny oraz uwrażliwienie społeczności lokalnych na problem degradacji wielokulturowego dziedzictwa Lubelszczyzny.
 
 
Program konferencji:
 • 10:00 - Otwarcie konferencji - Tomasz Pietrasiewicz, Tadeusz Przystojecki (Ośrodek Brama „Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 10:30 - Prezentacja projektu „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość” - Łukasz Kowalski, Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 11:00 - Polska architektura drewniana. Wybrane zagadnienia - Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska)
   
 • 11:30 - Norweskie tradycje budowlane, techniki i wyzwania dla konserwacji - Jan Michael Stornes (Norsk Institutt For Kulturminneforskning)
   
 • 12:00 - Konferencja prasowa
   
 • 12:45 - Przerwa kawowa
   
 • 13:00 - Budowlane techniki drewniane na Lubelszczyźnie od pradziejów do późnego średniowiecza – zarys problematyki - Jacek Jeremicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 13:30 - Architektura jako przestrzeń życia codziennego w miasteczkach Lubelszczyzny w okresie II Rzeczypospolitej - Grzegorz Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej)
   
 • 14:00 - Zabudowa Larviku w źródłach archiwalnych - Aina Aske, Gro R. Stalsberg (Larvik Museum) 
   
 • 14:30 - Drewniana architektura Larviku – rozwój od XVII wieku do 1900 roku - Lars Jacob Hvinden-Haug (Norsk institutt for kulturminneforskning) 
   
 • 15:00 - Drewniana zabudowa mieszkalna i rzemieślnicza w miasteczkach Zamojszczyzny – stan do II wojny światowej i obecnie (na wybranych przykładach) - Maria Fornal (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu) 
   
 • 15:30 - Przerwa obiadowa
   
 • 16:30 - Miasteczka Lubelszczyzny, zagrożenia, wyzwania i nadzieje - Krzysztof Wieczorek (Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków)
   
 • 17:00 - Szlakiem sztetli – podróże przez Zapomniany Kontynent - Emil Majuk (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)
   
 • 17:30 - Wykorzystanie dawnych materiałów kartograficznych w badaniach przestrzeni historycznej - Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
   
 • 18:00 - Podsumowanie

 

 

Wszystkie wystąpienia zaprezentowane podczas konferencji zostały opublikowane w publikacji pokonferencyjnej "DRewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość", dostępnej on-line w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN.

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

"DREWNIANY SKARB". POLSKO-NORWESKIE DZIEŁO REKONSTRUKCJI

http://lublin.tvp.pl/23175453/drewniany-skarb-polskonorweskie-dzielo-rekonstrukcji

 

Pałace, świątynie, domy. Zobacz drewniane skarby Lubelszczyzny [ZDJĘCIA]

http://lublin.wyborcza.pl/lublin/56,35640,19347225,domy-koscioly-i-palace-zobacz-drewniane-skarby-lubelszczyzny.html

 

"Drewniany skarb" - projekt ratowania dawnej architektury

http://wiadomosci.onet.pl/lublin/drewniany-skarb-projekt-ratowania-dawnej-architektury/dgg21

 

"Drewniany skarb", czyli jak ocalić zabytki Lubelszczyzny budowane z drewna (ZDJĘCIA)

http://www.kurierlubelski.pl/aktualnosci/art/9195908,drewniany-skarb-czyli-jak-ocalic-zabytki-lubelszczyzny-budowane-z-drewna-zdjecia,id,t.html

 

Drewniane skarby Lubelszczyzny

http://moje.radio.lublin.pl/drewniane-skarby-lubelszczyzny.html

 

Ku ochronie drewnianych zabytków Lubelszczyzny

http://radioer.pl/informacje/2/30573/

 

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN ratuje drewnianą architekturę

http://centrum.fm/osrodka-brama-grodzka-teatr-nn-ratuje-drewniana-architekture/

 

 

Rodzaje działań: konferencja naukowa
Programy: Laboratorium Nowe Media