13.12.2015

13.12.2015 - 18.12.2015

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2015-18.12.2015)

 W dniach 13-18 grudnia 2015 roku Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizował działania upamiętniające 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Poezja stanu wojennego "deklamuje" słowa-wiersze-dźwięki-świadectwa przetrąconej, ale nie dobitej SOLIDARNOŚCI. Zdegradowana przestrzeń wystawowa postpeerelowskiego mieszkania, jest metaforą PRL-u po wprowadzeniu stanu wojennego. Powielacz historii wyrzuca unoszące się nad ciałami zabitych puste i zapisane głosy, wołające o współczucie, bezbronne i niebezpieczne.

Wernisaż odbędzie się 13 grudnia 2015 roku o godzinie 18:00 w Domu Słów (ul. Żmigród 1/Królewska 17).

Stan Wojenny – lekcja historii
Zapraszamy grupy młodzieży gimnazjalnej i licealnej na oprowadzanie kuratorskie wystawy "pokot_poetycki_13_12_1981" związanej z rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego.

Zajęcia odbywają się w dniach 14-18 grudnia w godzinach 9:00-14:00 w Domu Słów ul.Żmigród 1. Oprowadzanie trwa 45 minut. Zajęcia są bezpłatne. Prosimy o kontakt w sprawie zgłaszania grup pod numer 815345233. Informacji udzielają Maciej Pałka i Łukasz Kijek.