09.11.2015

09.11.2015

Pamięć miejsca: Kultura lubelskich Żydów (09.11.2015)

 
Ośrodek Brama Grodzka “Teatr NN” zorganizował spotkanie poświęcone przedwojennej kulturze  lubelskich Żydów, połączone z prezentacją nowego portalu „Lublin. Pamięć Miejsca - Miasto Żydowskie”. 

Spotkanie odbyło się 9 listopada 2015, godz. 17.00 w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN”, na Sali Czarnej

 
 
W trakcie spotknia opowiedzieliśmy o tym jak wyglądało bogate życie kulturalne Żydów lubelskich. Zaprezentowaliśmy również maszynę do pisania z hebrajskimi czcionkami, która według tradycji ustnej znajdowała sie w redakcji przedwojennej gazety “Lubliner Tugblat” oraz oryginalny egzemplarz tej gazety z 1929 roku.
 
Na spotkaniu pojawiło się około 70 osób, a pierwszych pięćdziesięciu uczestników spotkania otrzymało przetłumaczony na język polski numer wspomnianej gazety!
 
 
Pierwsza odsłona portalu „Lublin. Pamięć Miejsca - Miasto Żydowskie” poświęcona jest życiu kulturalnemu lubelskich Żydów. Poprzez zagadnienia takie jak - Kina, teatry i widowiska, Literatura, Prasa, publicystyka i radio, Drukarstwo, Muzyka i Sport staramy się przybliżyć dorobek kulturalny żydowskich mieszkańców naszego miasta. Kolejne podstrony portalu będą prezentowane sukcesywnie do końca 2017 roku.
 
Zagadnienia ilustrowane są stworzonymi specjalnie na potrzeby portalu rysunkami i infografikami, materiałami edukacyjnymi i multimedialnymi: filmami, fotografiami, nagraniami wspomnień mieszkańców Lublina, mapami, trójwymiarowymi makietami miasta, rycinami, wycinkami afiszy prasowych.
 
Treści portalu powstały w oparciu o monografie, artykuły i opracowania naukowe oraz popularnonaukowe, a także artykuły prasowe, różnego rodzaju afisze informacyjne i literaturę piękną. Narrację wzbogacono o definicje trudnych terminów, urozmaicające treść główną ciekawostki, a także biogramy ważnych postaci. W tekstach znajdują się odniesienia do zasobów Ośrodka Brama Grodzka “Teatr NN”, literatury przedmiotowej, informacji uzupełniających i zdigitalizowanych źródeł.
Materiały wykorzystane do opracowania poszczególnych zagadnień obejmują literaturę w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, łacińskim, hebrajskim i jidysz. Korzystanie z portalu możliwe jest również na urządzeniach mobilnych.
 
Portal dostępny jest pod adresem: pamiecmiejsca.teatrnn.pl
 
Po spotkaniu odbył się kolejny wykład otwarty Yarona (Karola) Beckera z cyklu "Kalejdoskop izraelsko-polski"
 
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
Portal poświęcony lubelskim Żydom. Stworzyła go Brama Grodzka
 
Teatr NN uruchamia nowy portal: Lublin. Pamięć Miejsca - Miasto Żydowskie
 
Portal pokaże wszystkie aspekty historii lubelskich Żydów
 
Powstał portal poświęcony kulturze lubelskich Żydów
 
PORTAL O SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ. WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI
 
Lublin: powstał portal poświęcony kulturze lubelskich Żydów
 
Miasto Żydowskie. Nowy portal internetowy o historii Lublina
Rodzaje działań: wydarzenie
Programy: Nowe Media