09.2014

09.2014 - 02.2016

Projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”

Piesi potrzebują 10 razy mniej miejsca niż ta sama ilość osób poruszająca się samochodami. Tymczasem w Lublinie mamy prawie 700 aut na tysiąc mieszkańców i liczba ta rośnie. Dlatego po Lublinie chodzi się coraz gorzej. Czy następne pokolenie będzie szukać przyjaznych miejsc do chodzenia w innych miastach lub na wsi? Właśnie żeby temu zapobiec napisaliśmy projekt „Miasto dla Ludzi”. Na Zachodzie udaje się odwrócić tendencje niekorzystne dla pieszych. W Berlinie i Paryżu jest o połowę mniej aut w stosunku do liczby mieszkańców niż u nas. Lublin to miasto na ludzką skalę. Ze swoją zielenią, zabytkami czy wąwozami możemy dorównać w jakości życia miastom, które podziwiamy, jeśli dziś wspólnie zadbamy o wygodę i bezpieczeństwo pieszych.
 
 
Dlaczego zajmujemy się pieszymi?
Wszyscy bywamy pieszymi, ale często czujemy się mniej zadbani od kierowców i rowerzystów. Osoby poruszające się pieszo najmocniej odczuwają jakość przestrzeni, a wysoka jakość poruszania się piechotą definiuje dobre miasto – Miasto dla Ludzi.
 
Nasz cel
Wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami władz wypracujemy zbiór zasad, które pomogą w projektowaniu Lublina lepszego dla osób chodzących jego ulicami.
 
Jak to zrobimy?
Zapraszamy do udziału w spotkaniach, dyskusjach, warsztatach, wystawach i happeningach, które będą się odbywać przez cały 2015 rok. Naszą pracę podzieliliśmy na cztery obszary tematyczne:
 
1. Płynność ruchu
2. Specjalne potrzeby
3. Spędzanie czasu
4. Atrakcyjne i gościnne otoczenie
 
 
Co chcemy wypracować?
• standardy infrastruktury pieszej
• atlas sytuacji pieszych dla zrozumienia ich potrzeb
• materiały promujące poruszanie się po mieście pieszo i spędzanie czasu w przestrzeni miasta
 
 
Od czego zaczynamy?
• badania i obserwacje przestrzeni
• gromadzenie i publikacja wiedzy
• zaproszenie sojuszników i budowa koalicji społecznej
• zaproszenie przedstawicieli władzy do współpracy
 
 
Projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” realizowany jest przez Fundację "tu obok" w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG). Partnerami projektu są: Urząd Miasta Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk.
 
Koordynator z ramienia Ośrodka "Brama Grodzka Teatr NN": Marcin Skrzypek w ramach programu Forum Kultury Przestrzeni.
 
Czas trwania projektu: wrzesień 2014 - luty 2016.
 
Rodzaje działań: projekt
Programy: Forum Kultury Przestrzeni