02.07.2015

02.07.2015 - 02.07.2015

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie"

Zapraszamy na spacer z Czechowiczem!

02 lipca 2015 roku spacer rozpocznie się o godz.: 19:00, na wiadukcie nad Al. Solidarności od strony Górek Czechowskich.

Zapraszamy na spacer z Czechowiczem!

02 lipca 2015 roku spacer rozpocznie się o godz.: 19:00, na wiadukcie nad Al. Solidarności od strony Górek Czechowskich.

 

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" zostanie zorganizowany już po raz trzynasty. W tym roku w ramach spaceru, dzięki uprzejmości Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie, będą Państwo mogli zobaczyć oryginalną wersję "Poematu o mieście Lublinie"!

Pierwsze przejście odbyło się w nocy 13/14 lipca 2003 roku w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Poety. Rozpoczęliśmy w ten sposób coroczną tradycję przejścia śladami miejsc uwiecznionych w "Poemacie". Spacer nasz odbywa się w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski wędrowiec. Wkracza on do Miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy p.w. Świętej Trójcy. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej przez "Kalinowszczyznę i Czwartek" opuszcza rodzinne Miasto. Trasą prowadzić nas będzie Czechowicz i ... księżyc w pełni.

Będzie to droga w miejsca dobrze nam znane, ale i te które zniknęły już z planu Lublina.

Uczestnicy otrzymają specjalny druk okolicznościowy - exlibris i przypinki. Będą też mogli zostawić swój wpis w księdze pamiątkowej. Na trasie Spaceru obecne będą murale z wierszami i cień Wędrowca.

Podczas Spaceru będzie można skorzystać z tekstu "Poematu" w smartfonie lub tablecie dzięki aplikacji Layar wykorzystującej technologię poszerzonej rzeczywistości.

Kalendarium wydarzenia: http://teatrnn.pl/kalendarium/node/579

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Dom Słów