15.05.2015

15.05.2015

Prezentacja działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na I Ogólnopolskiej Konferencji "Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe" (15.05.2015)

Konferencja organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W dniach 14 i 15 maja 2015 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja "Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe".

Celem konferencji była wymiana doświadczeń badaczy akademickich, jak również pozaakademickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości.

 

W konferencji wzięła udział Joanna Zętar z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" z referatem "„Pamięć – Miejsce – Obecność”  działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz zbierania, przetwarzania i popularyzacji wielokulturowej historii Lublina".

 

Rodzaje działań: konferencja naukowa