18.06.2008

18.06.2008

Społecze aspekty rewitalizacji – spotkanie z Ewą Kiptą

W środę 18 czerwca 2008 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie z Ewą Kiptą.

Tematem spotkania były lubelskie dzielnice poprzemysłowe – stare Bronowice oraz Kośminek – oraz rola ich mieszkańców w procesie rewitalizacji tych obszarów.

Ewa Kipta przedstawiła prezentację multimedialną zatytułowaną Społeczne aspekty rewitalizacji.

Autorka prezentacji przedstawiła metody pracy z mieszkańcami, wdrażanie strategii rewitalizacji, udział społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, a także rolę partycypacji społecznej w zagospodarowaniu przestrzeni.

 

Przeczytaj>>> pełny zapis spotkania z Ewą Kiptą

 

Ewa Kipta – architekt, urbanista, pracownik Wydziału Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Lublin, koordynator programu inicjatyw lokalnych dla dzielnic zaniedbanych; koordynator zespołu opracowującego program rewitalizacji Lublina.

Rodzaje działań: panel dyskusyjny
Programy: Forum Kultury Przestrzeni