03.10.2014

03.10.2014

Otwarcie Domu Słów (03.10.2014)

   

Dnia 3 października 2014 został otwarty Domu Słów.

Podczas otwarcia chcieliśmy podziękować Państwu za wspólne działania, zaprezentować nasz potencjał i zaprosić do dalszej przygody w budowaniu wspólnego Domu ze Słów.

 

Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu programy promujące czytelnictwo. Dom Słów znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Stąd projekty o charakterze społecznym skierowane m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia.

 

 

Oficjalne otwarcie odbyło się
3 października 2014 o godzinie 16:00,

 

 

Pozostałe wydarzenia:

 

WARSZTATY:
1. Warsztaty komiksowe (g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00)
2. Warsztaty typograficzne (g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00)
3. Warsztaty czerpania papieru (g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00)
4. Warsztaty oswajania strachu (g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00)
5. Warsztaty introligatorskie (g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00)
6. Warsztaty litografii (g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00)
7. Podwórko Małego Księcia (g. 10:00, g. 12:00, g. 14:00)
8. Warsztaty szycia bajkowych Domów Słów (g. 10:00)

 

WYSTAWY (g. 10:0 – 18:00):
1. Inny Lublin
2. Druki Typograficzne Izby Drukarstwa
3. Podwórko
4. Papier czerpany
5. Izba Drukarstwa
6. Siła Wolnego Słowa

 

SALE EDUKACYJNE (g. 10:0 – 18:00):
1. Sala Miasta Poezji
2. Sala Opowieści
3. Sala Komiksu

 

Zwiedzający otrzymali okolicznościowe druki i gadżety Domu Słów!

 

 

Kontakt ws. Domu Słó:

Alina Bąk
663 585 451

alina.bak@tnn.lublin.pl

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU:

Słowo znalazło swój Dom. Na Żmigrodzie

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,16749120,Slowo_znalazlo_swoj_Dom__Na_Zmigrodzie.html

 

Słowo zamieszka na Żmigrodzie. Jutro otwarcie Domu Słów

http://centrum.fm/slowo-zamieszka-na-zmigrodzie-jutro-otwarcie-domu-slow/

 

Otwarcie Domu Słów
http://news.o.pl/2014/10/01/dom-slow-osrodek-brama-grodzka-teatr-nn-lublin/

 

 

 

Programy: Izba Drukarstwa