09.09.2007

09.09.2007 - 15.09.2007

Seminarium Objazdowe do byłych obozów zagłady Aktion Reinhardt. Edycja 2007.

  

We wrześniu 2007 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" był po praz pierwszy współorganizatorem "Seminarium Objazdowego do byłych obozów zagłady Aktion Reinhardt".

 

Seminaria są organizowane od 1998 roku przez niemiecką organizację Bildungswerk Stanislaw Hantz oraz holenderską fundację Stichting Sobibor. Mają one charakter podróży studyjnych, których tematyka koncentruje się wokół historii i znaczenia obozów śmierci tzw. "Akcji Reinhardt" zlokalizowanych na terenie centralnej i wschodniej Polski. Oprócz odwiedzin w byłych obozach zagłady - Sobibór, Bełżec, Treblinka, seminarium ma na celu ukazanie różnych aspektów Holocaustu na terenie wschodniej Polski. Jednym z omawianych tematów jest także aktualny stosunek do dziedzictwa żydowskiego (cmentarze, synagogi, itp.) w Polsce.

 

W 2007 roku w seminarium wzięło udział 31 osób z Niemiec, Polski i Holandii. Podczas sześciodniowego pobytu na Lubelszczyźnie uczestnicy zapoznali się z historią stosunków polsko-żydowskich na tym terenie, zwiedzili obszar byłego getta, jesziwę i lubelski Plac Śmierci oraz obszar "niemieckiego Lublina" czyli dzielnicę użytkowaną w czasie okupacji przez żołnierzy niemieckich, a także Majdanek. Kolejne dni były poświęcone wizytom w poszczególnych obozach zagłady: Sobiborze, Treblince i Bełżcu.

Oprócz wyżej wymienionych miejsc uczestnicy seminarium zwiedzili kirkut w Izbicy i Piaskach. Każdego wieczoru odbywały się plena podsumowujące, również z udziałem zaproszonych gości. Jednym z nich była Weronika Litwin z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

 

Obejrzyj >>> zdjęcia z seminarium w 2007 roku.

Rodzaje działań: projekt
Programy: "Brama Pamięci"