10.03.2014

10.03.2014

Promocja książki Kazimierza S. Ożoga "Pomniki Lublina"

Promocja książki Kazimierza S. Ożoga "Pominiki Lublina"

W dniu 10 marca 2014 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował promocję książki Kazimierza S. Ożoga

"Pomniki Lublina"

połączoną ze spotkaniem z Autorem.

 

 

 

Promocja odbyła się o godz. 17:00

w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

ul. Grodzka 21, na Sali Czarnej.

 

 

 

Najnowsza publikacja Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dotyczy lubelskich pomników i jest pierwszą monografią opowiadającą o zespole monumentów, którego początki sięgają XVII wieku. Książka Kazimierza S. Ożoga "Pomniki Lublina" składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi trzynaście rozdziałów, które opowiadają o kolejnych grupach obiektów rzeźbiarskich i architektonicznych. Są one związane zarówno z wielką historią państwa i oficjalną propagandą, jak i z historią samego Lublina, zamieszkującymi go grupami etnicznymi i zawodowymi. Autor omawia zarówno dzieła najwyższej klasy, jak i realizacje słabe i kiczowate (których w ostatnich latach nie brakuje w przestrzeni Lublina). Notuje też pomniki zdemontowane lub zniszczone oraz dzieła, które zaistniały jedynie w sferze marzeń i planów. Jeden z rozdziałów poświęcony jest rzeźbie plenerowej, w tym niezwykłemu przedsięwzięciu, jakim były Lubelskie Spotkania Plastyczne. Drugą część książki stanowi obszerny katalog, zbierający szczegółowe informacje na temat poszczególnych obiektów. Każdemu z nich towarzyszy co najmniej jedno zdjęcie lub (w przypadku dzieł nie istniejących) rysunek.

Książka jest efektem badań oraz działalności krytycznej i publicystycznej prowadzonej od 2002 roku przez Kazimierza S. Ożoga, historyka sztuki i historyka, absolwenta m.in. Instytutu Historii Sztuki KUL. Autor specjalizuje się w badaniu relacji łączących sztukę z pamięcią i patriotyzmem oraz ich materialnych wyrazów, którymi są najczęściej pomniki. W 2007 roku wydał swój doktorat „Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1908-2005”, w 2012 roku opublikował studium „Orzeł biały na tle mroków nocy. Ikonografia Piotra Skargi”. Przygotowuje obszerną monografię dotyczącą pomników powstałych w Polsce po 1989 roku oraz książkę poświęconą materialnej pamięci Głogowa (do którego przeprowadził się i w którym pracował po obronie doktoratu). Obecnie jest adiunktem w Katedrze Sztuk Pięknych Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, mieszka pod Opolem.

 

 

 

Rodzaje działań: promocja ksiązki
Programy: Izba Drukarstwa