01.12.2013

01.12.2013

נתיבי השטעטל. אתרי המורשת התרבותית היהודית בתיירות חוצה גבולות

   

tagi:

 

 

 

איך לספר?

 

אל אף העקבות בר קיימא של הקיום בן מאות השנים של הקהילות היהודיות בשטחים שאנו גרים בהם – על הגבולות בין פולין אוקראינה ובילרוס, אתרי הזיכרון במקומות אלה הנוגעים בתרבותם ותולדותיהם של היהודים לא הוכרו במידה מספקת כערכים בפני עצמם, בתחום המורשת התרבותית האירופית והמקומית. מטרת הפרויקט היא עיבוד כלים ונרטיב שיוכל להיות מיושם בהצלחה בתיירות וישרת את דבר הפיתוח המקומי.

השטח הכלול בפרויקט הוא בעל פוטנציאל רב לפיתוח תיירות- התרבות. אך מאידך הוא סובל מרמת התפתחות חלשה של תשתית חומרית עבורה ומידע בלתי מספיק של מורשת התרבותית ובמיוחד אתרי המורשת התרבותית היהודית.

בעיה זו קיימת במידה דומה הן במחוזות המזרחיים של פולין והן במחוזות המערביים של אוקראינה וביילארוס. נקודות המשיכה של השטח מוכרים מעט הן בקרב התיירים הפוטנציאליים והן בקרב התושבים עצמם. כי הרי כאן דווקא מצויים השורשים של יהודים רבים בעולם כולו. והם היו ברצון מבקרים במקומות שבהם נולדו אבותיהם.

היהודית. איך להציג את המורשת הזו בתיירות תרבות. איך להימנע ממלכודות של מסחור, פשטנות, ושכפול הסטריאוטיפים? איך להציג את המורשת התרבותית היהודית כמורשת משותפת של צאצאים של יהודי מזרח אירופה ותושבים של אזורי הגבול בין פולין אוקרינה וביילארוס היום?

הפעילות בתחום התיירות אינה מתרכזת מסביב מורשת זו, דבר שפוגע באטרקטיביות התיירותית של המחוז ומצמצם במידה משמעותית את תנועת התיירות במקום ביחס לפוטנציאל של האזור. ניכר היעדר גישה למידע וחוסר במדריכים שהוכשרו בנושא. אתרים הקשורים במורשת היהודית תוארו וקוטלגו רק חלקית. חסרות יוזמות המנצלות את האפשרויות הקשורות בדיגיטליזציה ובידע על התרבות הרוחנית של יהודי מזרח אירופה.

תוך כדי מימוש הפרויקט רוצים אנו להקדיש תשומת לב מיוחדת לתופעה תרבותית היסטורית מיוחדת בסוגה שנוצרה בשטחים הנדונים והחלה להשפיע על התרבות המקומית – שטעטל עיירות ייחודיות מיושבות על ידי יהודים ונוצרים בעלי לאום שונה.

הפעולות המתוכננות והתוצאות המקוות:

  • עיבוד המקורות הקיימים, תוצאות המחקרים ופרסומים הנוגעים במורשת התרבותית החומרית והרוחנית של היהודים באזור האמור.

  • יצירת אתר אינטרנטי משותף: " SHTETL ROUTES" "נתיבי השטעטל. העיירות היהודיות של מזרח אירופה".

  • חילופי מקורות המידע ופרסומים דרושים חיונית להכנת מסלולי תיירות

  • ארגון משלחות מחקר במטרת תאור וקיטלוג אתרים הקשורים במורשת יהודית וכמו כן איסוף סיפורים עליהם.

  • הכנת שלושה מסלולי סיורים. באתרי עתיקות הקשורות במורשת יהודית על שטחי פולין ,בילרוס ואוקראינה וכן מסלול אחד בינלאומי הכולל את אתרי עתיקות בכל השטח שליד הגבולות .

  • בניית 15 מקיטות (דגמים) תלת ממדיים, וירטואליים של העיירות ההיסטוריות.

  • עיבוד והוצאת מדריך תיירות בצורת ספר לסיורים באתרי מורשת היהודית באזור על בסיס משאבי הידע המשותף שייוצר.

  • העברת מחזור הכשרות למדריכי תיירות.

 

 

הפרויקט יבוצע בתקופה מדצמבר 2013 ועד נובמבר 2015 .

השותף המוביל של התוכנית: "מרכז ברמה גרודזקה – תיאטרון NN" (לובלין, פולין) 21 GRODZKA ST. 20-112, LUBLIN, POLSKA.

 

 

שותפי הפרויקט:

האוניברסיטה הממלכתית על שמו של יאנקו קופלה (גרודנו, בילרוס).

מוזיאון היסטורי אתנוגראפי בנובוגרודק (בילרוס).

מרכז היוזמות חברתיות-כלכליות (יארמצ'ה, אוקראינה)

מרכז מחקרי - מרקטינג ברובנו ( אוקראינה).

 

מרכז הפרויקט:

אמיל מאיוק Emil Majuk

דוא"ל: emil@tnn.lublin.pl

Tel: (48 81)532 58 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במימון הפרויקט משתתף האיחוד האירופי מכספי ארגון התמיכה לשותפות אירופית ושכנות, במסגרת "תוכנית שיתוף הפעולה מעבר לגבולות פולין – בילרוס – אוקראינה, 2007 – 2013".

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013

 

 

 

 

 

 

Rodzaje działań: projekt