Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2010)

MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI

68. rocznica rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

16 marca minęła kolejna rocznica rozpoczęcia likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie, która upamiętnia w naszej lokalnej, lubelskiej historii jeden z etapów Zagłady Żydów. W tym roku obchodziliśmy 68. rocznicę rozpoczęcia Akcji Reinhard.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprosił mieszkańców Lublina do wzięcia udziału w Misterium "Światła i Ciemności", wydarzeniu, podczas którego przywołana została pamięć o żydowskich mieszkańcach przedwojennego miasta, którzy zamieszkiwali nieistniejące już ulice dzielnicy żydowskiej takie jak: Krawiecka, Jateczna czy Szeroka. Po likwidacji getta na Podzamczu część z nich została w połowie kwietnia 1942 roku przeniesiona do nowo utworzonego getta na Majdanie Tatarskim.

W ramach wydarzenia młodzież z lubelskich szkół i mieszkańcy Lublina w godzinach wieczornych odczytywali imiona i nazwiska mieszkańców getta na Podzamczu. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wygaszenie na terenie byłej dzielnicy żydowskiej oświetlenia i wysłuchanie kadisz, żydowskiej modlitwy żałobnej. Po obu stronach Bramy powstały dwie symboliczne przestrzenie – światła i ciemności. W ciemności paliła się tylko jedna lampa. Jest to ostatnia, ocalona lampa z miasta żydowskiego – „Latarnia pamięci”.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

16 zdjęć, autor: Marcin Sudziński.