Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (16.3.2008)

MISTERIUM ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI

66. rocznica rozpoczęcia likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu

 

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 26 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

W ramach wydarzenia młodzież z lubelskich szkół i mieszkańcy Lublina uczestniczyli w Misterium "Światła i Ciemności". W godzinach wieczornych odczytywali imiona i nazwiska mieszkańców getta na Podzamczu, przeniesionych po jego likwidacji do tak zwanego "idealnego getta" na Majdanie Tatarskim.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wygaszenie oświetlenia na terenie byłej dzielnicy żydowskiej. Po obu stronach Bramy powstały dwie symboliczne przestrzenie – światła i ciemności. W ciemności paliła się tylko jedna lampa. Ostatnia, ocalona lampa z miasta żydowskiego – „Latarnia pamięci”.

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

39 zdjęć, autor: Joanna Zętar.