01.01.2013

01.01.2013 - 30.11.2014

Projekt "Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965-1990"

Projekt edukacyjno-popularyzatorski o charakterze dokumentacyjnym.

Projekt edukacyjno-popularyzatorski o charakterze dokumentacyjnym pod nazwą "Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965-1990" jest realizowany w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" od 2013 roku.

 

Celem projektu jest próba zachowania w pamięci i przedstawienia Lublina jako miasta, gdzie w latach 70. i 80. narodził się ruch teatralny w środowisku studenckim. Miasta, które było zagłębiem teatralnej alternatywy. To wtedy powstał Teatr Provisorium, zawiązała się Grupa Chwilowa i Scena 6. Sami twórcy nazywali swoje teatry niezależnymi – niezależnymi od panującego wówczas sytemu politycznego. W tamtym okresie powstała też Scena Plastyczna Leszka Mądzika przy Katolickim Uniwersyteckie Lubelskim czy Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Włodzimierza Staniewskiego, a jeszcze wcześniej przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej Akademicki Teatr Gong 2 założony przez Andrzeja Rozhina.

 

Pisał o tym kilka lat temu red. Grzegorz Józefczuk w lubelskim dodatku "Gazety Wyborczej":

Lublin był wtedy zagłębiem teatralnej alternatywy, grup związanych przede wszystkim ze środowiskiem studenckim, których przedstawienia wyrastały ze sprzeciwu wobec zastanej sytuacji społecznej - zniewolenia komunizmem. Ich dawna rola, polityczna i kulturalna, teraz już nieco zapomniana, była niezwykle ważna, o czym świadczy choćby fakt, że lubelskiej alternatywie miejsce poświęciła Aldona Jawłowska w swej sławnej książce „Drogi kontrkultury”. Teatry te - kulturowi emisariusze opozycji w krajach komunizmu - były doskonale przyjmowane na najważniejszych festiwalach w Europie. Dziś pojęcie „teatru alternatywnego” przeszło do historii…

 

Działania przeprowadzane w ramach projektu Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965-1990" to przede wszystkimi dokumentacja i archiwizacja informacji dotyczących teatru studenckiego i alternatywnego w Lublinie, poprzez m.in.: nagrania (audio, wideo), opracowania rozmów z twórcami teatrów (reżyserami, aktorami, muzykami), jak i z osobami, które towarzyszyły działaniom teatralnym (dziennikarzami czy działaczami politycznymi); kwerendy w archiwach; gromadzenie dokumentów, scenariuszy teatralnych, zdjęć, nagrań, zapisów audio/wideo spektakli itp.

 

 

Rezultatem projektu jest portal internetowy dostępny pod adresem: www.teatry.teatrnn.pl, który został uruchomiony 22 listopada 2013 roku oraz tom "Scriptores" pt. "Chatka Żaka - cztery teatry", którego prezentacja odbyła się również w dniu 22 listopada 20013 roku.

 

 

MEDIA O Projekcie:

Jeszcze więcej historii Lublina w internecie - Teatr NN przygotował dwa nowe portale
http://radioer.pl/informacje/4/26123/

Lublin. Historia lubelskich teatrów online
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/173177.html%0A

"Chatka Żaka - cztery teatry". Godziny opowieści o teatralnym Lublinie
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/1047156,chatka-zaka-cztery-teatry-godziny-opowiesci-o-teatralnym-lublinie,id,t.html

Powstał portal o teatrach alternatywnych z lat 1965-1990
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/powstal-portal-o-teatrach-alternatywnych-z-lat-1965-1990.html

Lubelskie teatry alternatywne z lat 1965-1990 w internecie
http://culture.pl/pl/artykul/lubelskie-teatry-alternatywne-z-lat-1965-1990-w-internecie

 

Teatr studencki/alternatywny w Lublinie – upload! Notatki na marginesie książki Agnieszki Góry „ZOMO najmocniej bije brawo”
http://kulturaenter.pl/blogi/teatr-studenckialternatywny-w-lublinie-upload/

 

 

Rodzaje działań: działanie internetowe, projekt
Programy: Edukacja, Nowe Media