14.10.2013

14.10.2013 - 25.10.2013

Projekt "Lublin z duszą"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" poleca!!

Duszpasterstwo Akademickie KUL,
Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
oraz Urząd Miasta Lublin

Zorganizowały dla studentów I roku nietypowy spacer po Lublinie – "Lublin z Duszą".

Spacery odbywały się od poniedziałku do piątku, w dniach 14-25 października 2013 roku.

W pierwszym tygodniu zwiedzanie miało charakter historyczno-kulturalny. Uczestnicy odwiedzili m.in. w Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Warsztaty Kultury, Bazylikę oo. Dominikanów, Teatr Stary i Izbę Drukarstwa. Kolejny tydzień był okazją do zapoznania się studentów z działalnością miejsc takich jak ACK Chatka Żaka, Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4, Fundacja Sztukmistrze, pracownia architekta Bolesława Stelmacha, Kościół Akademicki KUL oraz wiele innych …

Wśród uczestników, którzy zdobyli pieczątki ze wszystkich punktów trasy, rozlosowaliśmy nagrody – książki i bilety na wydarzenia kulturalne.

 

Projekt „Lublin z Duszą” miał umożliwić studentom poznanie miasta, zarówno przestrzeni o bogatej, wielowiekowej historii, jak również miejsc dopiero kształtujących się i inicjatyw podejmowanych całkowicie oddolnie przez różne społeczności.  

 

 

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/1446191002273418/?fref=ts

Rodzaje działań: projekt