26.09.2013

26.09.2013

Wykład dr Matteo Piccina "Kaplica św. Trójcy na Zamku Lubelskim: interpretacje rosyjskich historyków"

Wykład w ramach konkursu stypendialnego im. Hieronima Łopacińskiego.

W dniu 26 września (czwartek) 2013 w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN odbył się wykład
dr Matteo Piccina pt. "Kaplica św. Trójcy na Zamku Lubelskim: interpretacje rosyjskich historyków"
.

 

Spotkanie zorganiozowane przez Collegium Artium we współpracy z Ośrodkiem zainaugurowało cykl trzech wykładów laureatów stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Stypendium jest adresowane do naukowców zajmujących się dziedzictwem kulturowym Lublina, którzy pracują poza terenem województwa lubelskiego i w celu realizacji oryginalnego projektu badawczego zamierzają skorzystać z miejscowych archiwów, bibliotek lub muzeów.

Organizatorem konkursu stypendialnego jest Collegium Artium we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN” i przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

 

 

Matteo Piccin
Absolwent slawistyki na Uniwersytecie "Ca' Foscari" w Wenecji. Rozprawę doktorską poświęcił etno-wyznaniowej polityce carskiej w Królestwie Polskim na przykładzie "sprawy chełmskiej" w latach 1831-1912. Autor artykułów na temat stosunków polsko-rosyjskich w XIX w. na łamach włoskich czasopism slawistycznych "Russica Romana", "Studi Slavistici", a także w „Przeglądzie Wschodnim” i wydawnictwach rosyjskich. Stypendysta m.in. Rządu RP, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Muzeum Historii Polski.

 

Program badawczy realizowany przez dra Piccina podczas projektu stypendialnego dotyczy sporu rosyjskich i polskich elit (publicystów, historyków, urzędników oraz duchowieństwa Kościołów prawosławnego, grecko-katolickiego i rzymsko-katolickiego) w okresie rozpowszechniania się idei nacjonalistycznych (1863-1915). Szczegółowej analizie zostanie poddana argumentacja używana podczas polemik (w prasie, dyskusjach publicznych, publikacjach książkowych) na temat narodowościowej oraz wyznaniowej tożsamości miasta i regionu.

 

 

Rodzaje działań: projekt