15.05.2013

15.05.2013

Promocja monografii "Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie"

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL prezentują książkę "Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie".

W dniu 15 maja 2013 roku Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL

 

zorganizowały promocję książki

„Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie.
Historia – kultura – literatura”

red. Weronika Litwin, Monika Szabłowska-Zaremba, Sławomir Jacek Żurek

 

Promocja odbyła się 15 maja 2013 r.

o godz. 17.00 na Sali Czarnej
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21, Lublin

 

Program:
Otwarcie promocji - prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, KUL
Słowo o książce
- dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
- dr hab. Andrzej Trzciński, prof. UMCS
Krótka dyskusja z Autorami artykułów zebranych w tym tomie.

 

O książce

„Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie” to publikacja oryginalna i porządkująca wedle określonych tematów współczesne rozumienie zagadnień związanych z szeroko pojętymi dziejami tego narodu na polskiej ziemi. Tom ten wpisuje się w naukowy dyskurs dotyczący kwestii koegzystencji polsko-żydowskiej rozciągniętej od średniowiecza aż po czasy współczesne. Jego oryginalność polega na tym, że jest to pierwsza publikacja o tej tematyce, która zgromadziła wypowiedzi przedstawicieli środowisk uniwersyteckich oraz badaczy z całego kraju. […]
Niewątpliwą zaletą zbioru jest więc wieloaspektowość prezentowanych analiz w kwestiach, które domagają się szczególnej uwagi kręgów uniwersyteckich i badawczych, Wszak to te instytucje kształceniowe odpowiadają za rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy, mają duży wpływ na konstrukcję tzw. historycznej świadomości narodu.
Dr hab. Paweł Kras, prof. KUL

 

Książka ta, jak i poprzednie prace serii wydawniczej Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, stanowi cenne źródło informacji o dziejach kultury żydowskiej w Polsce, niejednokrotnie dokonując trafnych systematyzacji i syntez oraz proponująca nowe rozpoznania tematów lub zagadnień. […]
Tym razem przygotowano imponujący zestaw artykułów skupionych wokół Zamościa, jednego z najbardziej znanych polsko-żydowskich miast niosących za sobą bogatą przeszłość historyczną, fascynujące relacje ludnościowe oraz szereg zjawisk wiążących się z problematyką wielokulturowości.
Dr hab. Daniel Kalinowski, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

 

Media o wydarzeniu:
Środa: Zamojska wielokulturowość. Szlakiem żydowskim
http://cjg.gazeta.pl/CJG_Lublin/1,110496,13908647,Sroda__Zamojska_wielokulturowosc__Szlakiem_zydowskim.html

 

15 maja - Lublin - Promocja książki „Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie"
http://moje.radio.lublin.pl/15-maja-lublin-promocja-ksiazki-zydzi-w-zamosciu-i-na-zamojszczyznie.html

 

 

 

Rodzaje działań: promocja ksiązki
Programy: "Brama Pamięci"