17.04.2009

17.04.2009

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Bychawa

Spotkanie w ramach "Wędrownych spotkań z opowieścią", czyli podróż śladami opowiadań I. B. Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny.

Ostatnim, siódmym miejscem na szlaku "Wędrownych Spotkań z Opowieścią" była Bychawa. Spotkanie, które odbyło się 17 kwietnia 2009 roku zostało zorganizowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną.

 
Bychawa, dzięki zachowanemu budynkowi synagogi jest jednym z niewielu miejsc na szlaku "Wędrownych Spotkań", w których zachowały się pozostałości żydowskiego dziedzictwa kulturowego.
 
>>> czytaj o Bychawie jako Sztetł
 
 
 
Spotkanie otworzył Witold Dąbrowski fragmentem opowiadania I. B. Singera "Jentł, chłopiec z jesziwy". Następnie odbyła się prezentacja portalu www.singer.teatrnn.pl. Na stronie dostępne są m.in. relacje dotyczące Bychawy. Spotkanie zakończył spektakl w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego "Był sobie raz..."
 
 
 
 
 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Dokumentacja fotograficzna całego projektu, J. Zętar, P. Sztajdel, 271 fot., DVD_2009_03