25.03.2009

25.03.2009

Wędrowne Spotkania z Opowieścią. Józefów Biłgorajski

Spotkanie w ramach "Wędrownych spotkań z opowieścią" czyli podróż śladami opowiadań I. B. Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny.

Trzecią miejscowością na szlaku „Wędrownych Spotkań z Opowieścią” był Józefów Biłgorajski. Spotkanie odbyło się 25 marca 2009 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która mieści się w budynku dawnej synagogi.

>>> czytaj więcej o historii Józefowa Biłgorajskiego

>>> czytaj o Józefowie jako Sztetł

>>> obejrzyj wirtualną makietę Józefowa Biłgorajskiego

 

 

W miejscowości tej rozgrywa się opowiadanie Isaaca Bashevisa Singera „Starzec”. Fragment tego opowiadania otworzył Spotkanie.
 
Następnie po prezentacji strony internetowej www.singer.teatrnn.pl, na której dostępne są m.in. relacje dotyczące Józefowa, Witold Dąbrowski odegrał spektakl "Tajbełe i Demon".
 
Dyskusja jaka wywiązała się po spektaklu dotyczyła niemal całej twórczości Singera, również jej znaczenia dla dziedzictwa kulturowego Regionu Lubelskiego, a także historii Józefowa Biłgorajskiego.

 

 

 

 

Projekt został  zrealizowany we współpracy
z Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”.

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Dokumentacja fotograficzna całego projektu, J. Zętar, P. Sztajdel, 271 fot., DVD_2009_03