Marsz Pamięci. Rocznica likwidacji ochronki żydowskiej (30.3.2004)

LISTY DO OCHRONKI

W czasie likwidacji getta na Podzamczu, w marcu 1942 roku, ponad setkę dzieci z ochronki żydowskiej wywieziono samochodami ciężarowymi, a część poprowadzono pieszo na łąki na Majdan Tatarski i tam zamordowano. Zginęły wtedy także 3 opiekunki dzieci: Anna Taubenfeld, Hanna Kupperberg i p. Rechman, które nie chciały opuścić dzieci i dobrowolnie zdecydowały się na śmierć.

Ośrodek “Brama Grodzka -Teatr NN” w dniu 30 marca zorganizował Marsz Pamięci wspominający los żydowskich dzieci. W rocznicę likwidacji ochronki zapraszamy mieszkańców Lublina, młodzież i dorosłych do wspólnego upamiętnienia i podjęcia próby odpowiedzialności za pamięć o niewinnych ofiarach Holokaustu.

Marsz Pamięci po raz pierwszy odbył się w ramach projektu "Listy do Ochronki" w dniu 30.04.2004.

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Fotografie w formie elektronicznej autor: Joanna Zętar 35 fot., Archiwum Foto TNN, sygn: CD_2004_6
Archiwum Filmowe TNN, Taśma VHS, sygnatura: 166, płyta CD sygn: AV_2004_6