Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości. (19.4.2013)


W związku z obchodzonym w Polsce w dniu 19 kwietnia Dniem Pamięci o Holokauście
i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza do wspólnego działania artystyczno-edukacyjnego „Listy do Henia”.

Przez kilka ostatnich lat młodzież wysyłała listy do Henia Żytomirskiego – żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie i zamordowanego przez hitlerowców w komorze gazowej, prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku.

WARSZTATY
 

Dnia 19 kwietnia, w godzinach przedpołudniowych odbyły się warsztaty Listy do Henia.

Celem projektu jest ukazanie mieszkańcom miasta, a w szczególności uczniom lubelskich szkół, Zagłady lubelskich Żydów, na przykładzie losów  jednego dziecka. Henio Żytomirski pochodził z lubelskiej zasymilowanej rodziny żydowskiej. Kiedy wybuchła II wojna światowa, miał 6 lat. Dzięki zachowanemu albumowi rodzinnemu poznajemy życie Henia i jego rodziny do czasu Zagłady. W 1941 roku wraz z całą rodziną musiał przenieść się z dotychczas zamieszkiwanego budynku na ulicy Szewskiej 3 do getta na ulicę Kowalską 11. Na wiosnę 1942 roku rozpoczęła się likwidacja lubelskiego getta, a Henio podzielił los tysięcy lubelskich Żydów.

Zgłoszenia na bezpłatne warsztaty (ilość miejsc ograniczona) do 12 kwietnia: edukacja@tnn.lublin.pl

 

Tego dnia mieszkańcy Lublina będą mogli wysłać list adresowany do Henia Żytomirskiego, wrzucając go do skrzynki pocztowej Teatru NN, która w tym celu zostanie ustawiona przed wejściem do Banku Pekao SA przy ul. Krakowskie Przedmieście 64. Działania w tym miejscu odbędą się w godzinach 12.00–13.00.

Listy można wysyłać na następujące adresy:

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21,
20-112 Lublin

lub

Henio Żytomirski
ul. Szewska 3
Lublin

Osoby chętne do opublikowania skanów listów na stronie projektu "Listy do Henia" prosimy o dostarczenie listów do Ośrodka i kontakt z Aleksandrą Zińczuk (ola@tnn.lublin.pl).

 

EDUKACYJNY SPACER

Po wysłaniu listów – o godz. 13.00 zebrani przejdą szlakiem miejsc związanych z życiem Henia. Będzie to dom rodzinny przy ul. Szewskiej 3, a następnie dom przy ul. Kowalskiej 11, dokąd rodzina Żytomirskich została zmuszona przenieść się w związku z utworzeniem getta. Spacer zakończy się przy ostatniej latarni miasta żydowskiego– Lampie Pamięci – przy ul. Podwale.

 

 

Szkoły, które wzięły udział w wydarzeniu:

 

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
Gimnazjum w Borzechowie
Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie
Gimnazjum i Liecum Śródziemnomorskie w Lublinie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
Zespół Szkół w Kalinówce
 

oraz

 

Seminarium Yad Vashem "Teaching the Holocaust at Memorial Site" - 15 osób z międzynarodowej grupy edukatorów (07.08.2013)
Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego - 30 osób,  grupa polsko- żydowska (18.09.2013)

 

 

Więcej informacji:
Aleksandra Zińczuk
edukacja@tnn.lublin.pl
tel. 81 532 58 67