01.03.2013

01.03.2013

Tomasz Pietrasiewicz powołany do Rady Kultury Miasta Lublin

Tomasz Pietrasiewicz powołany w skład Rady Kultury Miasta Lublin

Na podstawie zarządzenia z dnia 2 listopada 2012 roku Prezydent Miasta Lublin powołał do życia Radę Kultury Miasta Lublin. Rada ma być organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach kultury. Do Rady należą przedstawiciele środowisk, organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury na terenie Miasta Lublin, a także inne osoby związane z realizacją tych zadań.

 

W skład Rady wszedł dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" Tomasz Pietrasiewicz jako jeden z przedstawicieli instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Lublin.

 

Pierwsze posiedzienie Rady miało miejsce 1 marca 2013 roku.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=183876