01.01.2012

01.01.2012

Teksty o Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Spis publikacji omawiających działalność Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

Artykuły

(alf) Na granicy odrębnych światów, „Dziennik Wschodni”, 24.09.1997.
Bogumił Z., Die Austellung “Die Schulfibel – Kinder im Lager Majdanek”, [w:] Beitrage zur Geschichte der nationalsozialistichen Konzentrationslager und ihrer Erinnerung, heransgegeben von W. Lenarczyk, A. Mix, J. Schwartz, V. Springmann, Berlin 2007.
Brama, pod red. J. Krupskiej, Lublin 1997.
Chmielewski W., Środek świata w Lublinie, [w:] Pamięć – Miejsce – Obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, Lublin 1997.

Foy H., The lost faces of Lublin, "Financial Times", 20.11.2015.

Hudzik J.P., Misterium pamięci. O prawdzie poznania i prawdzie świadectwa Zagłady, [w:] Prawda i teoria, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2011, s. 68–98. 

Inglot M., Pod znakiem dialogu, „Warsztaty polonistyczne” 1999, nr 1 (28). 

Jackowski A., Lublin. Teatr NN. Ośrodek Brama Grodzka, [w:] Jackowski A., Miejsca i ludzie, Warszawa 2003.

Jakubowski J., En utmaning mot glomskans tomhet, „Judisk. Kronika” 2005, nr 4 (73).

Józefczuk G., Dobry skandalista Pietrasiewicz, „Gazeta w Lublinie”, 2.01.2001.

Józefczuk G., Lekarstwo na amnezję, „Gazeta w Lublinie”, 24–26.12.2008.

M. Krzykała,Taktyki wytwarzania tradycji późnego modernizmu i ich utopizujący wymiar, [w:] Powrót modernizmu?, pod red. Teresy Pękali, UMCS, Lublin 2013.

Kubiszyn M., Edukacja wielokulturowa, „Słowo żydowskie” 2002, nr 7–8 (267–268). 

Kubiszyn M., Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty szkolne” 2003, nr 4 (10). 

Kubiszyn M., Historia mówiona, „Obyczaje” 2001, nr 7.
Kubiszyn M., Historia (nie)mówiona, „Scriptores” 2003, nr 28, s. 134–142.

Kubiszyn M., Jerozolima Królestwa Polskiego, „Miesięcznik. Spojrzenia” 2002, nr 1. 

Mańkowska A., Dobre duchy Bramy Grodzkiej, „Dziennik Wschodni” 1995.
Mańkowska A., Teatr w średniowiecznej bramie, „Dziennik Wschodni”, 29.03.1995.
Mitręga Z., Searching for Language to represent the Holocaust – The Case of Majdanek.

Mitręga Z., Trudna historia – trudna droga do jej zrozumienia – przykład wystawy Elementarz na Majdanku.

Mitręga Z., Muzea Holocaustu – między historią a artystyczną interpretacją. Przykład wystawy Elementarz na Majdanku.

Odnous B., Teatr odbity w uważnych oczach, „Na Przykład”, listopad 2000.
Odzyskiwanie miasta. 20 lat Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, pod red. G. Józefczuka, „Gazeta w Lublinie” 2011.

Pękala T., The Survivors and the Rescuers: How the Memory of Shoah functions in the Artistic Realizations of the Grodzka Gate Center in Lublin, [w:] „Kultura współczesna” 2003, nr 4 (38), pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Warszawa 2003.
Piątkowski F., Trzeba przejść przez tę bramę.

Pleszczyński J., Brama magiczna Małej Ojczyzny.

Sikora A., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, czyli mitologia i praktyka miejsca, [w:] Kultura alternatywna w Lublinie. Studia. Szkice. Eseje, pod red. E. Krawczyk, Lublin 2005.

Skórzyńska I., Inscenizacje pamięci: misteria nieobecności w Lublinie, [w:] Inscenizacje pamięci, pod red. I. Skórzyńskiej, C. Laverence, C. Pepina, Poznań 2007.
Skórzyńska I., Performans Lublin, [w:] Skórzyńska I., Widowiska przeszłości. Alternatywane polityki pamięci (1989–2009), Poznań 2010.
Sulisz W., Teatr Marionetek albo Don Kichot z Grodzkiej Bramy, „Na Przykład” 1996, nr 39/40.
Sulisz W., Sztukmistrz z Lublina, „Dziennik Wschodni”, 25.05.2007.
Szczepanski W., Henio już tu nie mieszka, „Polityka”, 9.06.2007, nr 23 (2607).
Szmygin B., Czy można chronić świat, który przestał istnieć? Dzielnica żydowska w Lublinie, [w:] Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, pod red. M. Murzyn-Kupisz, J. Purchli, Kraków 2008.

Szwarcman-Czarnota B., Asymilatorzy pamięci, „Midrasz” 2006, nr 1, s. 14–15.
Wójtowski M., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, „Kultura” 1999, nr 12/627, s. 127–134.

(REDA), Niezwykle Niezaszufladowany, "Dziennik wschodni", 8.05.2015, s. 4.

Rybołowicz M., Brama ludzkich wartości, "Nowy tydzień", 11-17.05.2015, s. 13.

Ziębińska-Witek A., Elementarz w Państwowym Muzeum na Majdanku, [w:] Ziębińska-Witek A., Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu.
Zińczuk A, Inspiracje i źródła kulturowe Teatru NN. Tryptyk chasydzki, „Egeria” 2005, nr 3–4 (4–5).

Zętar J., Dokumentacja. Edukacja. Projekty artystyczne. Działania Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na rzecz ocalania dziedzictwa kulturowego Żydów lubelskich, Lublin 2006.

Zętar J., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Odbudowa i kształtowanie tożsamości miejsca, [w:] Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, t. 2, Lublin 2006.

Zętar J., Miejsce - Obecność - Pamięć. Praca z pamięcią o żydowskim Lublinie na przykładzie wybranych działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", [w:] Przeszłość - Przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschdoniej po 1989 roku. Publikacja pokonferencyjna (wybór tekstów), red. Gerhard Schiller, Gliwice-Opole 2016, s. 83-88.

Żuk G., Na styku kultur, „Los” 1997, nr 9 (20). 

Żuk G., Edukacja w Bramie. O działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin), „Zeszyty szkolne” 2003, nr 4 (10). 

 

 

Publikacje Tomasza Pietrasiewicza dotyczące działalności Ośrodka:

Pietrasiewicz T., Czytanie Czechowicza (2001–2010), Lublin 2010.

Pietrasiewicz T., Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, t. 8, Lublin 2012.

Pietrasiewicz T., „Jedna Ziemia – dwie Świątynie”, Kol Lublin: Annual of Lubliners in Israel and diaspora 2000, nr 36.

Pietrasiewicz T., Kręgi Pamięci, Lublin 2008.

Pietrasiewicz T., Miasto żydowskie – lubelska Atlantyda, „Midrasz” 2002.

Pietrasiewicz T., Odkrywanie Miejsca – materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, „Renowacje i zabytki” 2011, nr 3.

Pietrasiewicz T., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, [w:] Mała Ojczyzna. Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, pod red. W. Theissa, Warszawa 2001.

Pietrasiewicz T., Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” 1990–2010. Animacja sieci w programie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 2010.

Pietrasiewicz T., Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z pamięcią, t. 2, Lublin 2010.

Pietrasiewicz T., Misterium „Poemat o Miejscu”, „Gazeta w Lublinie”, 9.10.2002.

Pietrasiewicz T., Subiektywna historia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2009.

Pietrasiewicz T., Teatr NN 1990–2010, Lublin 2010.

 

>>> lista wszystkich publikacji Tomasza Pietrasiewicza

>>> wywiady z Tomaszem Pietrasiewiczem

 

Czytaj także:
spis wydawnictw Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

wypowiedzi o Ośrodku