25.09.2012

25.09.2012 - 28.09.2012

"Dzieci z Ochronki – Powrót"

W dniach 25-28 września 2012 w trzech lubelskich szkołach została zorganizowana akcja społeczno-edukacyjna "Dzieci z Ochronki – Powrót", w ramach której zostało odtworzone zniszczone graffiti.

W marcu 1942 roku, w czasie akcji likwidacyjnej getta na Podzamczu, około stu dzieci z sierocińca przy ulicy Grodzkiej 11 zostało wywiezionych samochodami ciężarowymi na łąki na Tatarach i tam zamordowanych. Co roku, w rocznicę likwidacji ochronki, Ośrodek “Brama Grodzka -Teatr NN” organizuje Marsz Pamięci upamiętniający los żydowskich dzieci. 

 
W roku 2010 roku na ścianie budynku Gimnazjum nr 17 w Lublinie przy ulicy Maszynowej 2 powstał Mural Pamięci "Memories Give Life”, który był wynikiem współpracy młodzieży i artystów-edukatorów z USA. Mural ten został zniszczony.
Spis treści:
 

1. Graffiti jako forma upamiętnienia dzieci z żydowskiej Ochronki przy ul. Grodzkiej 11 w Lublinie
 
Do realizacji projektu upamiętnienia życia i tragicznej śmierci dzieci z żydowskiej Ochronki przy ulicy Grodzkiej 11 został wykorzystany potencjał tkwiący w przemawiającej do młodzieży współczesnej sztuce graffiti. Ta przystępna forma pozwoliła na zaangażowanie uczniów lubelskich szkół w stworzenie własnej formy upamiętnienia - tak na poziomie koncepcji, jak i wykonania. Celem projektu było zwalczanie uprzedzeń, pogłębianie wśród młodzieży znajomości lokalnej historii oraz przywracanie pamięci o lubelskich Żydach.
 
 
2. Akcja społeczna “Dzieci z Ochronki - Powrót”
 
Historia projektu “Dzieci z Ochronki - Powrót” sięga 2010. W lipcu 2010 roku grupa uczniów Gimnazjum nr 17 przy ulicy Maszynowej na Tatarach w Lublinie stworzyła graffiti “Dzieci z Ochronki - Memories Give Life”. Pracowała nad nim wspólnie z artystami-edukatorami Magdaleną Gross, Gaelenem Smithem i Mattem Litwackiem z USA. Młodzież najpierw pracowała nad projektem graffiti, a następnie nad wykonaniem go na elewacji szkoły. Graffiti wykonane przez młodzież na ścianie Gminazjum nr 17 zostało zamalowane przez nieznanych sprawców. 
 
 
Akcja społeczna “Dzieci z Ochronki - Powrót” to odtworzenie zniszczonego graffiti z 2010 roku. Tym razem do działania zostały zaproszone trzy lubelskie szkoły. Podobnie jak Gimnazjum nr 17 - położone w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca śmierci dzieci z Ochronki - są one w szczególny sposób  związane z tematem projektu: IV Liceum Ogólnokształcące  im. S. Sempołowskiej i  Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego - przez swe usytuowane w pobliżu Starego Miasta, gdzie mieściła się Ochronka, oraz Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka - przez osobę patrona szkoły.
 
 

3. Program edukacyjny wokół projektu “Dzieci z Ochronki - Powrót”

 

Młodzież zaangażowana w akcję “Dzieci z Ochronki - Powrót” wzięła udział w programie edukacyjnym obejmującym dwa warsztaty wprowadzające oraz zajęcia praktyczne - wykonanie murala we własnej szkole.

Podczas pierwszego warsztatu “Mural Pamięci - Memories Give Life” uczestnicy poznali historię tragicznej śmierci dzieci z żydowskiej ochronki przy ul. Grodzkiej 11, ucząc się równocześnie o kontekście  tego wydarzenia - sytuacji w Lublinie w czasie okupacji. Zapoznali się z podstawowymi faktami na temat przeprowadzanej w 1942 roku akcji Reinhard, w ramach której zlikwidowano getto na Podzamczu i żydowską Ochronkę. W zajęciach wykorzystano relacje historii mówionej złożone przez świadków wydarzenia. Drugą cześć warsztatu stanowiła prezentacja dokumentacji z pracy nad Muralem Pamięci w Gimnazjum nr 17 w 2010 roku. Młodzież analizowała wykorzystaną w nim symbolikę oraz rozmawiała o samej jego koncepcji formie upamiętnienia.

Drugi warsztat - prowadzony przez lubelskich artystów graffiti - był wprowadzeniem do pracy przy malowaniu Murala Pamięci we własnych szkołach. Miał on formę opowieści o historii graffiti oraz prezentacji jego obecnych form i stylów.

Ostatnim etapem pracy w każdej ze szkół była praktyczne wykonanie Murala Pamięci: sporządzenie szkicu oraz wypełnianie go kolorem w sprayu pod okiem profesjonalnych grafficiarzy. Wszystkie murale powstały wewnątrz budynków szkolnych.

 

4. Szkoły, które wzięly udział w akcji społecznej  “Dzieci z Ochronki - Powrót” - kalendarium spotkań
 
Trzy lubelskie szkoły wzięły udział w programie edukacyjnym i w akcji “Dzieci z Ochronki - Powrót”:
 
 
Odbyły się w nich następujące zajęcia:
 
WARSZTAT “MURAL PAMIĘCI - MEMORIES GIVE LIFE”:
24.09.2012 - Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego na Podwalu, warsztat odbył się w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN”
25.09.2012 - Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka na ulicy Bronowickiej, warsztat odbył się w szkole
27.09.2012 - IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej na Czwartku, warsztat odbył się w szkole.
 
WARSZTAT GRAFFITI I WYKONANIE MURALA PAMIĘCI - GRAFFITI “MEMORIES GIVE LIFE”:
 
 
5. Projekt “Dzieci z Ochronki - Powrót” jako wydarzenie odbywające się w ramach IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej
 
IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej odbył się pod hasłem "W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei". Inicjatorem dotychczasowych kongresów był Arcybiskup Józef Życiński. Kongres, w zamyśle jego pomysłodawcy, miał być miejscem spotkań myśli chrześcijańskiej z wyzwaniami współczesności. Jednym z takich wyzwań jest pamięć o polsko-żydowskiej historii. W tym właśnie sensie projekt społeczny “Dzieci z Ochronki - Powrót”, będąc poszukiwaniem nowych form wyrazu dla refleksji historycznej w edukacji, wpisał się w idee kongresu.