11.06.2012

11.06.2012

Multimedialna prezentacja galerii „Zagłada”

Prezentacja i spotkanie z autorami - Barbarą Engelking i Jackiem Leociakiem

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
zorganizował

multimedialną prezentację projektu galerii
 „Zagłada”

oraz spotkanie z jej autorami i pomysłodawcami
prof. Barbarą Engelking oraz prof. Jackiem Leociakiem

Prelegenci wygłosili wykład pod tytułem:
Między pisaniem o Zagładzie a pokazywaniem Zagłady w muzeum (Refleksje z perspektywy twórców Galerii Zagłady w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie)

Spotkanie odbyło się:
11 czerwca 2012 roku
o godzinie 17.00
w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21, Sala Czarna.

Galeria „Zagłada” jest jedną z ośmiu galerii wchodzących w skład Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów w Polsce.

Prof. Barbara Engelking – polska psycholożka i socjolożka, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,  kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN; do jej głównych zainteresowań badawczych należą takie tematy jak: doświadczenie Holocaustu w relacjach Ocalałych, próba opisu tego doświadczenia w świetle innych źródeł (dokumentów urzędowych i osobistych, listów, relacji, wspomnień) i perspektyw (ofiar, świadków, katów), historia getta warszawskiego i jego życie codzienne, codzienność okupacyjnej Warszawy, wyzwania i dylematy moralne w okresie Zagłady; od kilku lat prowadzi seminaria i wykłady na temat Holocaustu, m.in. na UW, SWPS, ATK.

Prof. Jacek Leociak – pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, od kilkunastu lat zajmuje się Zagładą w kontekście teoretyczno-literackim i antropologicznym; pracownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN; uczy o Holocauście na UW; do jego głównych zainteresowań badawczych należą takie tematy jak: analiza różnych sposobów zapisu oraz różnych form reprezentacji doświadczeń granicznych (szczególnie doświadczenia Holocaustu), narracje ofiar, sprawców i świadków, historia getta warszawskiego.

Rodzaje działań: spotkanie autorskie
Programy: "Brama Pamięci"