SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich

Chcąc umożliwić kontakt młodych Żydów i Polaków, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" pośredniczy w organizowaniu młodzieżowych spotkań polsko-żydowskich.

Narzędziem ułatwiającym organizacjię takich spotkań jest portal internetowy Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie, gdzie zamieszczone są wiadomości dotyczące współpracy między szkołami w Lublinie i Izraelu oraz w innych krajach, informacje o szkołach biorących udział w spotkaniach i prowadzących wymiany, relacje ze spotkań młodzieży, a także scenariusze zajęć warsztatowych dla grup międzynarodowych.

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” jest koordynatorem regionalnym programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), działający z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Jako instytucja wspierająca wymiany i spotkania młodzieży Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oferuje:

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich, czyli nauczycieli, uczniów lubelskich szkół oraz wolontariuszy,
  • udostępnia pakiet edukacyjny na spotkania obejmujący zróżnicowane scenariusze warsztatów dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi (konsultacja merytoryczna: Robert Kuwałek, Krzysztof Styczyński)
  • udostępnia scenariusz warsztatu przygotowującego młodzież polską do spotkania z młodzieżą żydowską
  • organizuje szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

 

 

W dniu 16 października 2009 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej z Polski i Izraela. Warsztaty te były pierwszą próbą opracowania programu, który był następnie realizowany w 2010 roku jako projekt PORTALublin Polish-Israeli youth meetings, a od 2012 roku jest realizowany jako Brama. Spotkania Polsko-Żydowskie.

 

WARSZTATY DLA POLSKO-ŻYDOWSKICH GRUP MŁODZIEŻOWYCH /2009 ROK/:

Warsztat "Ślady Miasta" oraz przedstawienie "Ostatni Demon"
 
Spotkanie rozpoczęło program edukacyjny poświęcony spotkaniom polsko-żydowskim młodzieży, w ramach którego zostały opracowane:
  • scenariusze warsztatów spotkań polsko-izraelskich;
  • scenariusz warsztatu dla Polaków przygotowujących się do spotkania z Izraelczykami;
  • program szkoleń moderatorów spotkań polsko-izraelskich.

Warsztat został przeprowadzony przez grupę moderatorów spotkań polsko-żydowskich, przygotowaną do tego podczas szkoleń.

Po warsztatach odbyło się przedstawienie "Ostatni Demon" w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego.

 

PODSUMOWANIE 2009:

Warsztaty przygotowujące dla polskiej młodzieży: 2, Ilość osób: 50 Polaków
Spotkania warsztatowe dla grup polsko-żydowskich: 4, Ilość osób: 50 Polaków, 60 Żydów

Razem

Warsztaty: 6, Ilość osób: 100 Polaków, 60 Żydów

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

5 zdjęć, autor: Aleksandra Zińczuk.

Rodzaje działań: projekt, warsztat
Programy: "Brama Pamięci", Edukacja, Inne