17.03.2012

17.03.2012 - 17.03.2012

Misterium Pamięci "Ocalone Losy" - 17 marca 2012

W dniu 17 marca 2012 roku o godzinie 18.00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się wydarzenie artystyczne Misterium Pamięci Ocalone Losy. 

W przestrzeni Ośrodka zostało przygotowanych kilkadziesiąt miejsc, w których ocaleni z Zagłady lubelscy Żydzi oraz ich potomkowie opowiadali młodym mieszkańcom Lublina – uczniom liceów, swoje historie. Każda z tych historii była rejestrowana, aby po spisaniu i opracowaniu stała się częścią dokumentalnej książki „Misterium Pamięci Ocalone losy”. W trakcie dziania się Misterium przestrzeń całego Ośrodka była otwarta dla tych wszystkich, którzy chcieli tu wtedy przyjść. Misterium Ocalone Losy miało charakter parateatralnego działania z pogranicza teatru dokumentu. Był to też symboliczny akt przekazania Pamięci o dramatycznych wydarzeniach z Zagłady młodemu pokoleniu.

 

Zgromadzone historie stały się punktem wyjścia dla wybranych uczniów klas dziennikarskich lublelskich szkół średnich do stworzenia reportażu dokumentalnego. Reportaże zostaną opublikowane, a na autorów najlepszego z nich czeka nagroda w postaci wyjazdu do Izraela. 

 

W trakcie Misterium Ocalone Losy zostało przeprowadzonych 20 wywiadów. 36 uczniów lubelskich liceów rozmawiało z 30 osobami z Organizacji Lubelskich Żydów w Izraelu, którzy przyjechali z różnych krajów; Francji, Stanów Zjednoczonych, Anglii i Izraela.

 

 

 

Dokumentacja wydarzenia w zasobie Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

46 zdjęć, autor: Piotr Sztajdel.