30.03.2012

30.03.2012

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "Przyszłość historii mówionej - nauka, archiwa, edukacja".

Pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wzięli udział w konferencji "Przyszłość historii mówionej - nauka, archiwa, edukacja".

30 marca 2012 roku w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 odbyła się konferencja "Przyszłość historii mówionej - nauka, archiwa, edukacja".

W konferencji wzięło udział dwoje pracowników Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Tomasz Czajkowski był uczestnikiem dyskusji o technikach archiwizacji i metodach udostępniania nagranych relacji świadków historii, natomiast Wioletta Wejman wzięła udział w panelu „Historia mówiona i jej implikacje edukacyjne. Doświadczenia i perspektywy”.

Więcej o konferencji:
http://www.ipn.gov.plwww.ipn.gov.pl/portal/pl/617/19378/

Rodzaje działań: konferencja naukowa
Programy: Historia Mówiona