Czytanie Czechowicza (15.3.2012)

Od 12 lat, 15 marca spotykamy się w Bramie Grodzkiej aby świętować urodziny poety Józefa Czechowicza

Już od dwunastu lat, zawsze 15 marca, w Bramie Grodzkiej świętujemy „Urodziny Józefa Czechowicza”. Urodzony tego dnia, w 1903 roku poeta, swoje życie związał z rodzinnym miastem. Lublinowi poświęcił jeden ze swoich najpiękniejszych tomików „Poemat o Mieście Lublinie”.
Scenariusz „Urodzin” stworzony wspólnie z prof. Władysławem Panasem od lat jest niezmienny. Do czytania „Poematu” zapraszamy wyjątkowe osoby związane z naszym miastem. W tym roku zaproszenie przyjęli: Halina Danczowska, Marek Danielkiewicz, Ewa Grodecka, Łukasz Marcińczak, Rafał Sadownik, Jacek Studziński.

„Poemat” był chóralnie odczytany przez wszystkich uczestników „Urodzin”.

Jak co roku we współpracy z Oficyną Wydawniczą WOK został wydant ręcznie składany i drukowany „Poemat o Mieście Lublinie” w nakładzie zgodnym z aktualną rocznicą urodzin (w tym roku było 109 egzemplarzy) oraz okolicznościowy ex libris.

Z okazji 109. urodzin Ośrodek przygotował też niespodziankę. Była to prezentacja interaktywnego spaceru 3D po fragmencie Lublinie z avatarem Józefa Czechowicza.
    
15 marca (czwartek) 2012 – godz.17:00
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Czytanie „Poematu” było kulminacyjnym momentem obchodów 109. rocznicy Urodzin Józefa Czechowicza, które trwały przez cały dzień.
Program:

11:00 – 12:30 - czytanie „Poematu” i wierszy Józefa Czechowicza w jednym z autobusów MPK
12:00 – 13:00 - czytanie poezji Józefa Czechowicza w przestrzeni miasta, puszczanie do nieba baloników z życzeniami dla Poety - ul. Kapucyńska, plac przed Galerią Centrum.

109. urodzinom Józefa Czechowicza towarzyszył też program edukacyjny. W tym roku były to lekcje o poecie, które odbywały się w lubelskich szkołach: Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży słabowidzącej przy ul. Hirszfelda, Szkole Podstawowej nr 52, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 19,  Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 5, VIII LO.

Kontakt: Witold Dąbrowski, Ala Bąk, tel. (081) 53 258 67

Rodzaje działań: misterium pamięci
Programy: Czechowicz