Rocznica śmierci Józefa Czechowicza (9.9.2011)

 Działania upamiętniające 72. rocznicę śmierci Józefa Czechowicza

Z okazji 72. rocznicy śmierci lubelskiego poety, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zainicjował działania w przestrzeni miejskiej. Na Placu Czechowicza 1, przy pomniku Józefa Czechowicza od 10.00 do 15.00 odbyło się „Czytanie Czechowicza” – młodzież z lubelskich szkół czytała wiersze poety.

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz