Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (26.7.2010)

Spacer trasą "Poematu o Mieście Lublinie" Józefa Czechowicza

VIII edycja spaceru trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza odbyła się 26 lipca 2010 roku. Wyruszyliśmy w noc lipcową, pierwszą noc pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza Lublin czechowiczowski wędrowiec. Wkracza on do Miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy p.w. Świętej Trójcy. Potem schodzi w dół na nieistniejącą dziś ulicę Szeroką i krętymi uliczkami także nieistniejącej dzielnicy żydowskiej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne Miasto. Trasą tą prowadził nas Czechowicz, deszcz i ... księżyc w pełni. Była to droga tak w miejsca dobrze nam znane, jak i te które zniknęły już z planu Lublina.

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz