Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (13.7.2003)

I. Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza

Pierwszy spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" odbył się 13 lipca 2003 roku. Spacer w noc lipcową, przy pełni księżyca, bo właśnie taką nocą przemierza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Jest to droga w miejsca dobrze nam znane ale i te, które zniknęły już z planu Lublina.

 

Tradycją stało się, że co roku zapraszamy już mieszkańców Lublina na spacer w pierwszą lipcową noc przy pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Wkracza on do miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ul. Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy Trójcy Świętej. Potem schodzi w dół na, nieistniejącą dziś, ulicę Szeroką w dawnej dzielnicy żydowskiej i dalej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne miasto.  

Rodzaje działań: działanie w przestrzeni miasta
Programy: Czechowicz