14.04.2008

14.04.2008

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Tomasza Pietrasiewicza.

Prezydent RP nadał Tomaszowi Pietrasiewiczowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2008 roku Przezydent RP Lech Kaczyński nadał Tomaszowi Pietrasiewiczowi, dyrektorowi Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych (tekst ogłoszony znajduje się w formacie PDF)