30.11.2011

30.11.2011

Bene Meritus Terrae Lublinensi 2011 dla Tomasza Pietrasiewicza.

Tomasz Pietrasiewicz został laureatem konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi

W dniu 30 listopada 2011 kapituła konkursu Bene Meritus Terrae Lublinensi wybrała dwanaście osób, które w tym roku najbardziej zasłużyły się dla Ziemi Lubelskiej. Wśród osób wyróżnionych znalazł się Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". 

Konkurs Bene Meritus organizowany jest od sześciu lat, do kapituły przynajacej wyróżnienia należą przedstawiciele wiodących mediów lubelskich.