19.03.2005

19.03.2005

Honorowy Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Lubelskiego.

W dniu 19 marca 2005 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał Honorowy Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego za rok 2004. Wyróżnienie to przyznawane jest ludziom, instytucjom i firmom, które w szczególny sposób zasłużyły się w promocji naszego regionu w kraju i za granicą.

W skład kapituły przyznającej nagrodę wchodzą przedstawiciele samorządu województwa (m.in. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, Dariusz Sadowski), reprezentanci lokalnych mediów oraz laureaci z ubiegłego roku.