19.02.2004

19.02.2004

Nagroda im. prof. Łukasza Hirszowicza dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał nagrodę im. prof. Łukasza Hirszowicza

W dniu 19 lutego 2004 Żydowski Instytut Historyczny - instytut naukowo-badawczy przyznał nagrodę im. prof Łukasza Hirszowicza Ośrodkowi "Brama Grodzka - Teatr NN".

Nagroda jest przyznawana za twórczy wkład i upowszechnianie wiedzy o żydowskiej obecności w Polsce. Jej wręczeniu towarzyszyła promocja nowego numeru czasopisma "Scriptores". Nagrodę wręczali profesorowie: Jerzy Jedlicki, Jerzy Tomaszewski, Feliks Tych.