09.03.2001

09.03.2001

Nagroda Honorowa Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" za rok 2000.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" otrzymał Nagrodę Honorową Kapituły Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za rok 2000.

W dniu 9 marca 2001 roku Kapituła Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury wyróżniła Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" Nagrodą Honorową, przyznawaną za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie promocji kultury.